REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Fatalny stan pomnika i placu Stu Straconych

Co rok w marcu przed pomnikiem Stu Straconych w Zgierzu odbywają się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1942 r. kiedy to hitlerowcy rozstrzelali w tym miejscu stu Polaków. Niestety zainteresowanie pomnikiem pojawia się tylko raz do roku. Tymczasem jego stan pogarsza się nieustannie. Ostatnie prace remontowe prowadzono 12 lat temu.  Obecnie w ścianach pomnikach widoczne są liczne pęknięcie i ubytki. Odpadające fragmenty tynków stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Władze miasta nie mają w planach żadnych prac, które zabezpieczyć miałyby pogarszający się stan pomnika. Równie źle prezentuje się plac przed pomnikiem: popękane i  nierówne płyty chodnikowe, brakujące elementy kostki brukowej. 
 
Monument u zbiegu ulic Piątkowskiej i Piłsudskiego został odsłonięty 28.09.1969 r. Powstał według projektu łódzkiego rzeźbiarza Antoniego Biłasa.
 
8 stycznia 1999 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, powołany został Społeczny Komitet Renowacji Pomnika Stu Straconych, którego zadaniem było odnowienie zniszczonego przez czynniki atmosferyczne monumentu. Prace renowacyjne rozpoczęto w 1999 r., a zakończono w 2002 r. Środki finansowe na ten cel pochodziły z budżetu miasta Zgierza, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Powiatu Zgierskiego, sprzedaży cegiełek i kwest. Znacznej wartości prace budowlane wykonała nieodpłatnie Zgierska Spółka Wodna. Poprzedni prezydent miasta, Jerzy Sokół przejmując od Komitetu pieczę nad pomnikiem i placem zapewniał, że władze Zgierza będą dalej dbały o jego godny i estetyczny wygląd.
 
W IV kadencji samorządu częściowe prace naprawcze wykonała grupa młodzieży z Niemiec, w ramach programu poświęconego upamiętnieniu Bronisławy Czubakowskiej. W tej kadencji miasto próbowało zainteresować sprawą pomnika Pana Andrzeja Kunerta – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie – mówi Katarzyna Sendal z Urzędu Miasta Zgierza. – Jednakże, w tym roku w ramach porządkowania miejsc pamięci, ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wyremontowane zostanie ogrodzenie przy cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej (z kosztorysu złożonego przez Miasto na kwotę ok. 137 000,00 zł, Miasto otrzyma środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł).
 
Pomnik na Placu Stu Straconych nie znajduje się pod zarządem Gminy Miasto Zgierz. W zarządzie Miasta pozostaje jedynie Plac Stu Straconych. Gmina Miasto Zgierz nie ma w tegorocznym budżecie zabezpieczonych środków finansowych na przeprowadzenie prac renowacyjnych monumentu – mówi Katarzyn Sendal i dodaje, że sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa Polaków, a także ocena stanu tych miejsc leży w gestii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 

Inne

Ciekawe artykuły