REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Generał Sosnkowski – współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz

W dniu 20 maja 2011 r.  godz. 11.00 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. J.H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana "Grota" Roweckiego  w Zgierzu.

Z wykładem "Generał Sosnkowski – współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz" wystąpi dr Jerzy Kirszak z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

Spotkanie poprzedzi projekcja krótkiego, ok. 20-minutowego filmu o generale K. Sosnkowskim.

Na wykład zapraszają: Jacek Klimczak, Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego, im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Zgierzu oraz Robert Starzyński, Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zgierzu jest jednym z ośmiu Klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939–1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r. (inauguracyjne spotkanie odbyło się 23 marca 2011 r.)

Jak zostać członkiem Klubu?
Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc – za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu – zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

Opieka nad Klubem:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91 – 479 Łódź

Inne

Ciekawe artykuły