REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

 W dniu 5 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, w sali 114 odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. 

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Złożenie ślubowania przez Adriana Lewandowskiego, wręczenie zaświadczenia o wyborze. 
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 • Informacja na temat imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanych na terenie miasta Zgierza w pierwszym półroczu 2011 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 • Informacja grupy studentów dotycząca utrudnień w dojeździe do uczelni spowodowanych problemami komunikacyjnymi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołanie doraźnej komisji ds. opracowania zmian w Statucie Młodzieżowej Rady  Miasta Zgierza.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania wniosku do Programu „Młodzież w Działaniu”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenie debaty pt.”Młodzieżowa Zgierska Debata Oxfordzka”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia logo Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 • Pisma skierowane do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 • Zapytania i wolne wnioski.
 • Przyjęcie protokołu z I sesji.
 • Zamknięcie obrad.
 

Inne

Ciekawe artykuły