REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

III Rajd Hospicjum, Lubię pomagać

 W imieniu organizatorów – Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu oraz Powiatowego Centrum Wolontariatu Hospicyjnego przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu zapraszamy na III Rajd "Lubię Pomagać".

 
Ruszamy na trzech trasach w sobotę (09.10.2010 r.) z metą w Szkole Podstawowej nr 5. Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy.
 
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu
Powiatowe Centrum Wolontariatu Hospicyjnego przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu
 
Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Zgierza
Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Zgierskim Oddziale PTTK
 
Kierownictwo rajdu
Kierownik rajdu: Elżbieta Cłapa
Zastępca: Zofia Makarewicz
 
REGULAMIN RAJDU
 
I. CELE RAJDU
– Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży;
– Dokładniejsze poznanie Zgierza i okolic;
– Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na trasach turystycznych;
– Kształtowanie właściwych zachowań wobec niepełnosprawności, ciężkiej choroby, sieroctwa i śmierci;
– Zbiórka pieniędzy na budowę stacjonarnego hospicjum w Zgierzu.
 
II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
1. Rajd odbędzie się w sobotę 9 października 2010 roku bez względu na pogodę;
2. Zakończenie Rajdu: Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63.
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć:
– Młodzież w 5–20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
– Drużyny rodzinne;
– Osoby indywidualne.
2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika.
 
IV. ZGŁOSZENIA
1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać, dokonując jednocześnie wpłaty w: Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63, telefon: 42 716 20 73 (grupy spoza Zgierza mogą dokonać wpłaty na starcie); Wpisowe na rajd wynosi 5 zł.
2. W zgłoszeniu należy podać numer trasy, na której chcemy wędrować
3. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 4 października 2009 r. do godziny 14.00 .
 
V. ŚWIADCZENIA
Organizatorzy Rajdu zapewniają:
– poczęstunek na mecie;
– pamiątkowy znaczek;
– dyplom uczestnictwa dla drużyny;
– potwierdzenia punktów na OTP;
– opis trasy.
 
VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
– Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
– Posiadanie przez uczestników legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości;
– Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
– Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem oraz buty na zmianę.
 
 
VII. TRASY RAJDU:
Trasa 1.  Odpowiedzialna: Joanna Białkowska
(Trasa dla maluchów)
Rondo Sybiraków – Zagajnikowa – SP 5 
Start :  10.45 – 11.00  Trasa liczy ok. 3 km
 
Trasa 2.  Odpowiedzialna: Dorota Sikorska
Krzywie – Chełmy – SP 5   Trasa liczy ok. 6 km
Start : 10.45 – 11.00  przystanek ul. Długa – Sierakowskiego   
 
Trasa 3.  Odpowiedzialna : Mirosława Gamrowska
Helenówek – Las Okręglik – Chełmy –SP 5
Start : 10.15 – 10.30     Przystanek tramwajowy Helenówek  Trasa liczy ok. 7km
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełnione.
3. Zakończenie rajdu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63
4. Przewidywane zakończenie rajdu godzinach 12.00-12.30;
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 
 
Kierownictwo Rajdu życzy wszystkim uczestnikom wspaniałej pogody i przyjemnych wrażeń.

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają