REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pozyskiwanie środków unijnych – bezpłatne szkolenie

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z siedzibą w Podregionie Centralnym serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. pozyskiwania środków unijnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

 
Szkolenie odbędzie się 12 października 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgierzu (ul. Sadowa 6a) w godzinach 10.00-14.00.
 
W trakcie spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z:
 
  • Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
  • Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Priorytet: V, VI, VII, IX,
  • Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1, 8.2,
  • Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (opcjonalnie),
  • Dodatkowo podczas spotkania uczestnicy uzyskają informacje nt. nowo uruchomionego działania III.6 "Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw".
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 46 874 31 54 z P. Dorotą Tomczak lub mailowy w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie www.powiat.zgierz.pl.
 
"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego".

 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają