REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jak uzyskać alimenty od rodzica mieszkającego za granicą?

Rodzic zawsze ma obowiązek łożyć na utrzymanie swojego dziecka. Nie usprawiedliwia go brak pracy czy wyjazd za granicę – jest to jeden z podstawowych obowiązków wszystkich rodziców. Chociaż nietrudno wskazać liczne przykłady sytuacji, w których naprawdę trudno uzyskać regularne alimenty, zwłaszcza od tego z rodziców, u którego dziecko nie mieszka na co dzień. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy rodzic mieszka za granicą. Co zrobić w takich przypadkach, aby otrzymać alimenty?

Wyjazd nie jest usprawiedliwieniem

Od razu trzeba zaznaczyć, że wyjazd rodzica za granicę nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego. Musi go nadal realizować na zasadach obowiązujących w Polsce. Z tego względu wysokość alimentów od rodzica zamieszkałego za granicą zależy od dwóch czynników: potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica. Warto pamiętać, że chodzi tu o „możliwości zarobkowe”, a nie o faktycznie osiągane, miesięczne dochody. Może się więc zdarzyć – a wrocławscy adwokaci często spotykają się z takimi sprawami – że sąd zasądzi od rodzica alimenty przewyższające kwotę, która mogłaby wydawać się adekwatna do jego zarobków. Adwokat Wrocław specjalizujący się w prowadzeniu spraw rodzinnych, bez problemu poprowadzi taką sprawę.

Trzeba zacząć od sprawy w sądzie

Sprawa w sądzie jest tu nieunikniona. Aby uzyskać alimenty od rodzica zamieszkałego za granicą, najpierw trzeba otrzymać wyrok sądu – to z kolei jest możliwe tylko po przeprowadzeniu procesu cywilnego. Rozpoczyna się go poprzez złożenie pozwu we właściwym sądzie. Na szczęście ubiegający się o alimenty może skierować sprawę do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania. A więc najczęściej będzie to najbliższy sąd rejonowy, w którym jest wydział rodzinny. Formalnie powodem jest dziecko, reprezentowane przez swojego rodzica. W takich procesach bardzo dużą pomocą jest wsparcie adwokata specjalizującego się sprawami rodzinnymi.

Komornicy działają także za granicą

Po tym, gdy sąd zasądzi alimenty, można przystąpić do ich egzekucji. Aby uruchomić procedurę egzekucyjną za granicą, trzeba złożyć stosowny wniosek w Sądzie Okręgowym. Dołącza się do niego szereg wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim wyrok sądu rodzinnego dotyczący alimentów. Jeżeli wniosek o ich egzekucję w innym państwie zostanie uwzględniony, Sąd Okręgowy prześle całą dokumentacją do państwa, w którym mieszka rodzic dziecka. Szczegóły tej procedury zależy dokładnie od tego, jakie jest to państwo. Jest ona najprostsza wówczas, gdy chodzi o państwo członkowskie Unii Europejskiej.
Jednak system prawa międzynarodowego przewiduje szereg rozwiązań ułatwiających uzyskanie alimentów od rodzica, który mieszka za granicą. Nawet gdy jest to odległy kraj, alimenty można wyegzekwować – co najwyżej trwa to nieco dłużej, niż zwykle. Dlatego nigdy nie należy się poddawać i rezygnować z ubiegania się alimenty należące się każdemu dziecku.

 

Inne

Ciekawe artykuły