REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jaki scenariusz dla ITZ?

Nie znane są dalsze losy zgierskiej gazety samorządowej ITZ – Dwutygodnik Informacyjno-Promocyjny. W maju prezydent Iwona Wieczorek przedłożyła projekt uchwały dotyczący likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja ITZ”. Nie chodziło jednak o likwidację samej gazety. Tytuł miałby być wydawany przez jeden z wydziałów UMZ. Takie rozwiązanie wzbudziło jednak wątpliwości niektórych radnych. Zastanawiali się, czy zgodnie z prawem Urząd Miasta może wydawać płatną gazetę i czerpać korzyści ze sprzedaży reklam.

W konsekwencji zwrócono się z zapytaniem w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Odpowiedź miała przyjść w czerwcu. Nie przyszła. Okazało się, że zapytanie zostało złożone w formie zwykłego pisma, a nie na odpowiednim formularzu. Dlatego pytanie ponowiono. Odpowiedź powinniśmy poznać niedługo.

Zapytaliśmy Dorotę Jankiewicz pełniącą obowiązki redaktora naczelnego o kondycję finansową gazety – W tym roku mamy zapisane w budżecie 360 tys. zł. Miesięczna dotacja wynosi 30 tys. zł. W lipcu udało się nam jednak nie występować z prośbą o dotację do UMZ. Staramy się racjonalnie gospodarować środkami finansowymi. Gazeta przynosi również większe przychody w postaci wpływów z reklam, a te są coraz wyższe – powiedziała Dorota Jankiewicz
 
 

Inne

Ciekawe artykuły