REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konferencja prasowa w sprawie nowych projektów

W Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez Powiat Zgierski. Podczas spotkania miała miejsce prezentacja projektów już zakończonych, zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a także w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przybliżono dwa nowe projekty, których realizacja rozpoczęła się podpisaniem umów w kwietniu br. Obydwa projekty wykonywane są w ramach Osi priorytetowej II. – ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 – ochrona powietrza.

Pierwszy z nich „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu” o wartości całkowitej 3 325 228,56 zł, Powiat realizuje ze wsparciem w postaci dofinansowania z RPOWŁ w kwocie 2 826 444,27 zł. Wartość całkowita drugiego projektu – „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu” wynosi 707 469,46 zł, natomiast kwota dofinansowania to 601 349,04 zł.

W konferencji, obok Starosty Zgierskiego – Krzysztofa Kozaneckiego i członka Zarządu – Wojciecha Budziarskiego, uczestniczyli dyrektorzy placówek, w których realizowane są projekty: Beata Baszczyńska – Misztal, Michał Szalewski oraz Liliana Lipińska.

Inne

Ciekawe artykuły