REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jakie oszczędności i majątek mają prezydenci Zgierza?

To nie tajemnica. Wszystkie dane odnośnie sytuacji materialnej prezydenci Zgierza zobowiązani byli ujawnić w oświadczeniach majątkowych w związku z objęciem funkcji. Treść oświadczeń opublikowania jest na stronach biuletynu informacji publicznej UMZ.

Iwona Wieczorek – prezydent miasta Zgierza posiada:

 • Oszczędności na koncie w kwocie 129260,68 zł oraz dodatkowo 22136,11 zł w rachunku bieżącym. 
 • Dom o powierzchni 154,74 m2 o wartości 450 000 zł (własność)
 • Mieszkanie o powierzchni 50,68m2 o wartości 100 000 zł (własność)
 • 4 działki o łącznej wartości 282 000 zł (pozostające we własności lub współwłasności).
 • 3 samochody: Chrysler Pacyfica (2005 r.) o wartości 45 000 zł (własność), Renault Scenic (2005 r.) o wartości 25 000 zł (własność) oraz Toyota Yaris (2006 r.) o wartości 25 000 zł (współwłasność).
 • Nie posiada środków pieniężnych zgromadzonych w walutach obcych ani papierów wartościowych. 
 
Bogumiła Kapusta – I zastępca prezydenta miasta Zgierza posiada:
 • Środki pieniężne w wysokości 3 tys. zł.
 • Dom w budowie, wyceniony na 150 000 zł oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,1205 ha (współwłasność)
 • Samochód Seat Toledo z 2002 r. 
 • Spłaca kredyt hipoteczny (wraz z małżonkiem) – stan zadłużenia na 01.12.2010 r. – 135 468,68 zł.
 • Nie posiada środków pieniężnych zgromadzonych w walutach obcych ani papierów wartościowych. 
 
Grzegorz Leśniewicz – II zastępca prezydenta miasta Zgierza posiada:
 • Środki pieniężne w wys. 15 tys. zł.
 • Dom o powierzchni 120m2 o wartości 450 000 zł. (współwłasność) na działce o powierzchni 120m2
 • Gospodarstwo rolne o powierzchni 1,67 ha o wartości 150 000 zł. (współwłasność),
 • Fiat Panda (2003 r.) o wartości 11 500 zł (współwłasność)
 • Renault Megane II (2006 r.) o wartości 25 000 zł (współwłasność).
 • Kredyt odnawialny w ROR w limicie 15 000 zł – nie wykorzystywany obecnie.
 • Nie posiada środków pieniężnych zgromadzonych w walutach obcych ani papierów wartościowych. 
Przypomnijmy, że Radni, Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoba zarządzająca i członkowie organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
 
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dokumenty źródłowe, a także pozostałe oświadczenia majątkowe dostępne są pod adresem:
Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność