REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kierowcy wściekli na radiowe reklamy ViaTOLL

W związku z obowiązującym od 1 lipca elektronicznym systemem poboru opłat ViaTOLL, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi szeroką kampanię informacyjną. Reklamy e-myta pojawiały się również na kanale 19 CB radia. Problem w tym, że "mobile", mają dość uciążliwych komunikatów. Sprawą zainteresował się Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zdaniem GDDKiA wszystko jest w porządku

Kampania informacyjna na temat systemu viaTOLL, prowadzona jest z wykorzystaniem większości możliwych kanałów komunikacyjnych i dotyczy informowania społeczeństwa na temat elektronicznego systemu poboru opłat na wybranych odcinkach dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wybór narzędzia jakim jest radio CB został podyktowany przede wszystkim specyfiką grupy docelowej, do której skierowany jest system. W związku z tym działalność komunikacyjna, w tym również nadawanie komunikatów przez CB radio, ma charakter czysto informacyjny, a nie komercyjny (dopiero wtedy można byłoby nazwać to nazwać kampanią reklamową). – wyjaśnia Anna Bołtryk z GDDKiA.
– Nadawane komunikaty nie blokują możliwości komunikacji pomiędzy innymi użytkownikami, ponieważ zostały tak skonstruowane przez wykonawcę systemu, aby nie trwały dłużej niż zwykła wypowiedź w radiu CB – dodaje.

Choć na komunikaty, które miały pojawiać się nawet co 10 minut narzekają kierowcy z powiatu zgierskiego, to przeprowadzone przez Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej nasłuchy pasma CB w kanale 19 wykazały dotychczas na sporadyczne nadawanie komunikatów tylko i wyłącznie na terenie działania Delegatury w Gdyni, otrzymaliśmy zapewnienie że Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie w dalszym ciągu prowadził nasłuchy pasma CB i w przypadku zarejestrowania wzmożonego nadawania komunikatów systemu Viatoll, podejmie stosowne działania.

GDDKiA upomniania
Dotarliśmy do pisma, w którym Anna Stróżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej upomina GDDKiA: „W związku z otrzymywaniem licznych skarg od użytkowników urządzeń CB, na nadawanie co 10 min komunikatów o konieczności instalacji i posiadania urządzeń systemu automatycznego pobierania opłat viaTOLL na kanale wywoławczym (19) w paśmie CB, proszę o zaprzestanie odtwarzania ww. komunikatów. Pasmo obywatelskie CB przeznaczone jest do przekazywania informacji pomiędzy kierowcami o sytuacji na drogach i zagrożeniach jakie na nich występują. Szczególnie kanał 19 jest kanałem powszechnie stosowany do przesyłania komunikatów pomiędzy użytkownikami dróg. Kanał ten nie powinien być blokowany przez wysyłanie komunikatów lub odtwarzanie reklam." – czytamy w dokumencie.

Brak regulacji prawnych
Choć UKE stoi na straży dobrych praktyk w wykorzystaniu CB radia problem w tym, że sposobu używania radia CB nie regulują żadne przepisy prawne a jedynie regulaminy stowarzyszeń i użytkowników CB, w których użytkownicy zrzeszają się dobrowolnie. Urząd Komunikacji Elektronicznej nie ma wpływu na treści nadawanych rozmów, a także prawnych możliwości do ingerowania i zakazywania emisji reklam w pasmach uwolnionych do których zaliczane jest pasmo CB.

Według Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 972 z późn. zm.) zakres częstotliwości 26,96 – 27,41 MHz, w którym pracują radio CB, jest tzw. pasmem uwolnionym co oznacza, że używanie radia CB nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego, ale jego użytkownicy muszą przestrzegać zasad wymienionych w ww. rozporządzeniu o nie przekraczaniu mocy nadawania 4 W. – wyjaśnia Irena Bylicka z Gabinetu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
UKE podejmuje działania w momencie podejrzenia, że stacja CB pracuje zbyt dużą mocą i po stwierdzeniu takiego przypadku, zgodnie ze swoimi kompetencjami, może rozpocząć postępowanie wobec łamiącego prawo użytkownika CB – dodaje.
 

Inne

Ciekawe artykuły