REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kim jest ratownik medyczny?

Takie pytanie zadaje sobie często społeczeństwo kiedy widzi w karetce pogotowia osobę z napisem ratownik medyczny. Zastanawia się dlaczego nie przyjechał lekarz? Również wszelkiego rodzaju kursy z zakresu pierwszej pomocy prowadzą najczęściej ratownicy medyczni. Kim oni są? Jakie szkoły kończą? Czego są uczeni? Właśnie na takie pytania postaram się odpowiedzieć w jak najbardziej jasny sposób.

Ratownik Medyczny to osoba z wykształceniem medycznym ukierunkowanym w swoim działaniu na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz udzielanie profesjonalnej pomocy medycznej w tych stanach. Jest to osoba powołana do pracy w szeroko pojętym systemie ratownictwa medycznego, która nie ingeruje w inne zawody medyczne np. lekarzy czy też pielęgniarki. Aby zostać ratownikiem medycznym należy skończyć dwuletnią szkołę policealną lub licencjat z ratownictwa medycznego na uczelni wyższej. Często zdarza się, że społeczeństwo ratowników medycznych nazywa sanitariuszami, z czego można wywnioskować, że nadal nie wiemy kim jest ratownik medyczny i jaką pracę wykonuje. Ukończenie szkoły to nie wszystko – ratownicy medyczni muszą kończyć kursy doskonalące z zakresu ratownictwa medycznego, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

Uzyskany dyplom ratownika medycznego uprawnia do zajmowania wykonawczych stanowisk w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego, Specjalistycznych Służbach Ratowniczych oraz ośrodkach nauczających. Ratownik Medyczny może pracować w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ale również w charakterze instruktora pierwszej pomocy.
 
Ratownik medyczny w swojej codziennej pracy spotyka się z cierpieniem ludzkim, które towarzyszy pacjentom, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia życia oraz tym, którzy zostali ranni w wypadkach komunikacyjnych. Musi on posiadać umiejętności komunikacji międzyludzkiej, musi potrafić okazywać empatię. Musi być spostrzegawczy, odważny, szybko, lecz trafnie podejmować decyzje. Zawsze pracuję pod presją czasu w zmieniających się warunkach, musi umieć opanowywać swoje emocje.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają