REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konferencja Ekonomia Społeczna wzmacniająca rozwój regionalny – 15-16.10.2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – lider projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej” i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych na III Międzynarodową Wielobranżową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych – Ekonomia Społeczna wzmacniająca rozwój regionalny (III International Multi-Sector Conference of Social Enterprises – Social economy boosting regional development), która odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi w dniach 15–16 października 2014 r.

Trzecia edycja konferencji organizowana jest w ramach projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej”, w którym uczestniczy obecnie 28 podmiotów z całej Europy (z Belgii, Czarnogóry, Węgier, Hiszpanii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Malty, Polski).  

Intencją projektu jest promowanie wzajemnego zrozumienia, przynależności do Europy, rozwijania debaty na temat wartości UE oraz aktywnego obywatelstwa, jak również stworzenie wielopoziomowej sieci władz lokalnych, regionalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, która będzie nadal funkcjonowała po zakończeniu projektu. Projekt umożliwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie integracji społecznej celem poprawy zakresu usług publicznych na rzecz mieszkańców regionu i wzmocnienia współpracy  z przedstawicielami III sektora. 

Kto powinien wziąć udział w konferencji?

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom ekonomii społecznej, zatem jest głównie adresowana do liderów/osób zarządzających przedsiębiorstwami społecznymi, reprezentującymi różne branże oraz przedstawicieli sektora publicznego i organizacji pozarządowych wspierających ekonomię społeczną. 

Przedsiębiorstwa społeczne, oferując przyjazne miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, umożliwiają skuteczną rehabilitację społeczną i zawodową. Doceniając ich misję i aspekt społeczny, nie możemy zapominać o biznesowej stronie prowadzonej przez nie działalności.

Co jest celem konferencji?

Głównym celem konferencji jest wymiana  oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych działających w różnych krajach oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a przedsiębiorstwami społecznymi.

Przedsiębiorstwa społeczne oprócz rozwiązywania problemów zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powinny oferować wysoki standard produktów  i usług, aby skutecznie konkurować na rynku z innymi podmiotami. W tym celu konieczna jest wymiana wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Konferencja stanowi unikalną okazję do wymiany eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych działających w określonych branżach, co przyczyni się do upowszechniania oraz promowania najlepszych praktyk, a także wzmocnienia ich potencjału.

Umożliwia ona również nawiązanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa społeczne działającymi na terenie Europy. 

Jakie koszty ponoszą uczestnicy konferencji?

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Miejsce konferencji: 

Instytut Europejski w Łodzi

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi

ul. Piotrkowska 258/260

90-361 Łódź

Szczegółowe informacje o III Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych – Ekonomia Społeczna wzmacniająca rozwój regionalny i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: http://socialenterprises.pl/

Inne

Ciekawe artykuły

W czym pomoże dobry adwokat?

W profesjonalnej kancelarii adwokackiej możemy uzyskać rzetelną poradę prawną czy rozwiązać różnego rodzaju problemy z prawem. Doświadczony adwokat zawsze indywidualnie podchodzi do każdego klienta, dlatego

Jakie są rodzaje noży masarskich?

Noże są niezbędnym wyposażeniem w każdej kuchni. Aby obróbka żywności, zwłaszcza mięsa mogła być wykonywana w sposób komfortowy i bezpieczny, powinniśmy posiadać najwyższej jakości sprzęt.