REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Koniec problemów przyszłych kierowców

19 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o kierujących pojazdami. Zmianie uległy nie tylko zasady zdawania egzaminów, ale także sposób wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. W myśl nowych przepisów kandydat na kierowcę pierwsze kroki musi skierować do starostwa powiatowego, gdzie składa wniosek o wydanie prawa jazdy. Wówczas do takiego wniosku dołączyć należy orzeczenie lekarskie uprawniające do przystąpienia do kursu na wybraną kategorię oraz aktualną, kolorową fotografię ukazującą głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem. Starostwo, po weryfikacji dokumentów, nada numer identyfikacyjny, zwany „profilem kandydata na kierowcę (PKK)”. Dopiero po jego wyrobieniu kursant może zgłosić się do wybranej autoszkoły i rozpocząć kurs na prawo jazdy, a następnie do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin państwowy. Profil jest umieszczony w systemie informatycznym, do którego WORD-y powinny mieć pełen dostęp.

Okazało się, że system w niektórych ośrodkach ruchu drogowego nie był spójny z systemem w starostwie. W związku z tym WORD-y nie mogły pobierać danych o kandydatach drogą elektroniczną, przez co nie można było wyznaczyć terminu egzaminu na prawo jazdy, aż do momentu potwierdzenia przez Wydział Komunikacji w formie papierowej danych klienta. Od połowy stycznia br. ma się to zmienić. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi właśnie kończy dostosowywać nowy system, tak aby był on kompatybilnym z systemem w Starostwach Powiatowych, dzięki czemu możliwe będzie ustalanie terminów egzaminów „od ręki”.

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają