REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konkurs fotograficzny – Foto Jam

To już druga edycja konkursu OZA – Foto Jam, która odbędzie się 28 kwietnia. MAGIA – to temat zdjęć jakie, w parach konkursowych, wykonacie w zaczarowanym Mieście Tkaczy. Pozujesz lub fotografujesz, a dodatkowo liczysz na świetną zabawę?

Zapisz się już dziś – CKD, Zgierz, ul. Rembowskiego 17; tel. 509 719 665. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 16-26 lat. 

Celem Projektu OZA jest promocja zdolnych fotografów-amatorów oraz inspirowanie ich do poszukiwań artystycznych.

Przebieg konkursu:

 • Konkurs podzielony jest na dwie części.
 • Uczestnicy spotkają się w ustalonym przez organizatora miejscu; 
 • Następuje losowanie par konkursowych składających się z osoby fotografującej i osoby pozującej (pary konkursowe mogą korzystać z pomocy asystentów, stylistów);
 • Pary konkursowe wykonują sesję zdjęciową na terenie wyznaczonym przez organizatora, a następnie wybierają i przekazują do drugiej części konkursu jedno zdjęcie w formie cyfrowej;
 • W drugiej części konkursu, przekazane przez pary konkursowe zdjęcia oceniają wszyscy uczestnicy poprzez głosowanie niejawne;
 • Zwycięzcami drugiej edycji Foto Jam zostaje para konkursowa z największa liczbą głosów.
 
REGULAMIN  OZA – Foto Jam
 
 • Organizatorem Projektu OZA jest Centrum Kultury Dziecka (Zgierz u. Ks. Rembowskiego 17).
 • Koordynatorem Projektu OZA jest Krystian Śmiałek smialekk(małpa)wp.pl, tel.509 719 665
 • Konkurs fotograficzny – Foto Jam przeznaczony jest dla fotografów (nieposiadających wykształcenia kierunkowego, ani nie zajmujących się zawodowo fotografią) oraz osób, które chcą wystąpić w roli modela/modelki.
 • W konkursie  mogą uczestniczyć osoby w wieku 16 – 26 lat. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia pisemnej zgody od rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie.
 • Wszelkie spory oraz nieujęte w niniejszym Regulaminie kwestie pozostają w wyłącznej interpretacji Organizatora.
 
Foto Jam: „MAGIA”
 • Osoby chętne do udziału w konkursie muszą zapisać się osobiście w siedzibie organizatora (CKD) lub telefonicznie (509 719 665) do dnia 23.04.2012.
 • Pierwsza część konkursu odbędzie się 28.04.2012 r. w Mieście Tkaczy (Zgierz, ul. Rembowskiego 1), w godzinach 10.00 – 16.00, gdzie pary konkursowe wykonują sesje zdjęciowe.
 • Druga część konkursu odbędzie się dzień później (29.4.2012 r.) o godzinie 11.00. Następuje ocenianie zdjęć oraz wyłonienie laureatów.
 • Temat konkursu to „Magia”.
 • Autorzy zdjęć wyrażają zgody na ich publikację i wykorzystanie dla celów organizacji i promocji projektu OZA.
 • Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda dla osoby fotografującej i modela/modelki.
 • Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu będą wydrukowane oraz zaprezentowane w Galerii CKD. Uczestnicy otrzymają również pulę zaproszeń na wernisaż w ilości uzgodnionej z Organizatorem.
 • Wernisaż Projektu OZA odbędzie się w drugiej połowie września 2012 r. w galerii Centrum Kultury Dziecka. Zdjęcia będzie można oglądać do 20.10.2012 r.

 

wzór oświadczenia dla niepełnoletnich:

Jan niżej podpisany/a, legitymujący/a się dowodem osobistym (seria numer) ………………………,
zgadzam się na udział (uczestnik) …………………………………..  w konkursie OZA –Foto Jam.
Oświadczam iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

………………………..……………….

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika)

Zobacz również:
www.facebook.com/okiemartystow
www.ckd.miasto.zgierz.pl

 

Inne

Ciekawe artykuły