REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Konkurs – Tu mieszkam, tu działam

Wygraj notebook i wyjazd do Brukseli. Instytut Obywatelski w Warszawie ogłasza konkurs na esej "Tu mieszkam, tu działam". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma zasięg ogólnopolski. Jego celem jest ukazanie jak istotne są aktywność i zaangażowanie w życie publiczne i społeczne.

Nagrodą główną w konkursie jest notebook. Nagrody dla zwycięzców regionalnych: wyjazdy studyjne do Brukseli i Strasburga.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy na jeden z wybranych tematów:
1. W jaki sposób mogę wpływać na funkcjonowanie mojej "małej ojczyzny", którą jest gmina?
2. W jaki sposób samorząd gminny wpływa na moje życie?
 
Praca konkursowa nie powinna przekroczyć objętością 5600 znaków. Prace należy przesyłać do dnia 17 grudnia 2010r. na adres mailowy [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Obywatelski, ul. Wiejska 14/5, 00-490 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Tu mieszkam, tu działam”. 
 
Wyłonienie zwycięzców regionalnych nastąpi 10 stycznia 2011 roku, poprzez ogłoszenie listy zwycięzców na stronie internetowej: www.instytutobywatelski.pl. Wyłonienie głównego laureata, spośród zwycięzców regionalnych nastąpi 26 stycznia 2011 roku, podczas gali finałowej w Warszawie.
 
Od osób wybierających temat pierwszy organizatorzy chcieliby dowiedzieć się jaki, ich zdaniem, jest faktyczny wpływ samorządu lokalnego na życie społeczności lokalnej. Jakie działania władzy powodują, że nasze życie staje się lepsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze, sprawniejsze, a czasem po prostu ciekawsze. 
 
Przy wyborze tematu drugiego prosimy o odpowiedź na pytanie: co każdy z nas obywateli mniejszych i większych wspólnot może zrobić, aby poprawić funkcjonowanie swojej gminy, jakie działania możemy podjąć w celu poprawienia życia całej społeczności i dlaczego zaangażowanie (także młodych obywateli) w życie publiczne jest tak istotne
 
Współorganizatorami konkursu są Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Lena Kolarska – Bobińska, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Łukacijewska, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Róża Thun, Rafał Trzaskowski, Jarosław Wałęsa, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu na stronie internetowej: http://www.instytutobywatelski.pl/wydarzenia/168/konkurs_tu_mieszkam_tu_dzialam.     
 

Inne

Ciekawe artykuły