REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kredyt dla emeryta w Zgierzu – czy to możliwe?

W całej Polsce, w tym i w Zgierzu szybko zwiększa się odsetek osób starszych w społeczeństwie, co ma liczne konsekwencje dla wielu aspektów codziennego życia. Aspekty demograficzne w swojej działalności muszą brać pod uwagę m.in. instytucje finansowe, których klientami coraz częściej są właśnie seniorzy.

Ograniczenia i limity dla emerytów i osób starszych

Spośród wszystkich grup klientów instytucji finansowych osoby starszą są szczególnie specyficzne. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony uzyskują stałe, niepodważalne dochody z pewnego źródła, jakim jest państwowa emerytura, co wpływa pozytywnie na ich wiarygodność finansową, a z drugiej ich wiek stanowi naturalny czynnik ryzyka. Mając na uwadze, że np. 70- czy 80-latek prawdopodobnie nie dożyje 100 albo 110 lat, bank prawdopodobnie nie udzieli mu długoterminowych zobowiązań. Kredyt dla emeryta, który ma 85 lat, co do zasady jest zatem mało realny. A jak sytuacja wygląda w przypadku pożyczek?

Generalnie podobnie, tzn. tak samo jak banki prywatne, tak i firmy pożyczkowe stosują limity wiekowe, powyżej których ubieganie się o pożyczkę jest automatycznie skazane na niepowodzenie. Jak można się zorientować na podstawie parametrów produktów dostępnych w serwisie sowafinansowa.pl, limit z reguły wynosi od 60 do 85 lat. Osoby starsze, niż wskazują te granice, pozostają zatem pozbawione możliwości ubiegania się o pożyczkę, nawet jeśli mają wysokość zdolność kredytową. Innym sposobem na ograniczenie ryzyka związanego ze śmiercią kredytobiorcy w starszym wieku przed uregulowaniem ostatniej raty zobowiązania jest ustalanie przez banki i firmy pożyczkowego maksymalnego okresu spłaty. Z reguły wynosi on od kilku do nie więcej niż 10 lat.

Formalności przy kredycie lub pożyczce dla emeryta

Załóżmy, że jednak emeryt mieści w określonej przez bank czy firmę pożyczkową granicy wieku i ma prawdo do ubiegania się o pożyczenie pieniędzy. Czy to znaczy, że z miejsca je otrzyma? Niezupełnie, ponieważ w praktyce nie istnieje pożyczka 100 procent przyznawalności. Podobnie jak w przypadku innych klientów, tak i wobec osób starszych prowadzone są standardowe procedury, które mają na celu sprawdzenie wiarygodności finansowej danej osoby. Obejmują one przede wszystkim weryfikację przebiegu historii zadłużenia oraz wysokości i źródła uzyskiwanych dochodów. To standardowe mechanizmy w bankach, podczas gdy wymagania w firmach pożyczkowych są mniejsze i obejmują głównie analizę historii kredytowej klienta.

To, czy dochody uzyskiwane przez emeryta pozwolą na otrzymanie kredytu lub pożyczki, zależy od ich wartości oraz wysokości planowanego zadłużenia. Można przyjąć, że im wyższe dochody i im mniejsza kwota zobowiązania, tym łatwiej uzyskać żądane środki. Jeżeli interesuje Cię szybka pożyczka na małą sumę, warto sprawdzić oferty dostępne pod adresem https://sowafinansowa.pl/ranking-pozyczek-100-zl/. Procedury formalne w związku ze składaniem wniosku przez emeryta przebiegają identycznie jak u osób młodszych.

Jakie formalności są wymagane do pozyskania dodatkowych środków finansowych przez osobę starszą? W bankach z reguły trzeba potwierdzić wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów, co można zrobić poprzez przedłożenie odcinka z emerytury lub pisma potwierdzającego przyznanie prawa do otrzymania świadczenia emerytalnego. Na tej podstawie można się starać o kredyt czy pożyczkę, której maksymalna wartość zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów. Przy mniejszych kwotach polecamy ranking pożyczek na 2000 zł.

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a