REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kwiatki kontra papierosy z parkowaniem w tle

W dniu dzisiejszym byłam świadkiem, jak rosły funkcjonariusz Straży Miejskiej wyganiał z chodnika pod Domem Kultury w Zgierzu na os. 650-lecia inwalidę na wózku oraz starszą kobietę handlujących kwiatami. Ludzie ci popełnili wykroczenie handlując bez zezwolenia lub w niedozwolonym miejscu – pisze Wanda Kwiatkowska w dniu 13 kwietnia. – Tymczasem parę metrów dalej na chodniku parkowały samochody blokując przejście pieszym, a przy wejściu na rynek młodzi ludzie handlowali papierosami. Czy to orvelowskie-wszyscy są równi, ale niektórzy równiej? – pyta. 

Sprawy jasno i rzeczowo wyjaśnia Stanisław Bednarski, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu. – W tym dniu funkcjonariusze musieli podjąć i podjęli interwencję zgłoszoną przez mieszkańca Zgierza (osoba prowadząca legalną działalność gospodarczą, płacąca podatki, utrzymująca się legalnie ze swojej działalności), w stosunku do dwóch osób prowadzących handel w miejscu niedozwolonym tj. do kobiety i do mężczyzny przy SEM ul. Parzęczewska w Zgierzu. Wynikiem tych interwencji było pouczenie tych osób jako sprawców wykroczenia z art. 54 Kodeksu wykroczeń w związku z uchwałą Nr X/79/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Zgierza.
 
Ponadto Stanisław Bednarski zauważa, że teren, o którym pisze czytelniczka jest terenem prywatnym, a właściciel nie określił zasad parkowania pojazdów i Straż Miejska w Zgierzu nie ma podstaw prawnych do podejmowana interwencji w tym przypadku.
 
–  Zastanawiającym jest, że w tym czasie widząc osobę sprzedająca papierosy bez polskich znaków akcyzy nie zgłosiła Pani natychmiast tego faktu interweniującym funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Zgierzu. Jeżeli jako prawa obywatelka miasta posiadając wiedzę o przestępstwie dotyczącym handlu wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy powinna pani złożyć niezwłocznie powiadomienie o popełnieniu przestępstwa, żądając ścigania sprawców – podkreśla zastępca komendanta. 
 
Dodajmy, że Straż Miejska w Zgierzu nie posiada uprawnień do prowadzenia działań operacyjno – rozpoznawczych związanych ze ściganiem tego typu przestępstw, a uprawnione są do tego inne służby. Straż Miejska w Zgierzu wcześniej powiadomiła Komendę Powiatowa Policji w Zgierzu o takiej nielegalnej działalności na wszystkich targowiskach na terenie miasta Zgierza.
 

Inne

Ciekawe artykuły