REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Marek Działoszyński nowym Komedantem Głównym Policji

Nadinspektor Marek Działoszyński, dotychczasowy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, został nowym Komendantem Głównym Policji. Zastąpił na tym stanowisku gen. insp. Andrzeja Matejuka. Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego.

Chciałbym podziękować komendantowi Matejukowi za cztery lata niełatwej pracy, za kierowanie największą służbą mundurową w Polsce, która w czasie pokoju odpowiada za bezpieczeństwo naszego państwa i naszych obywateli. Chciałbym też na ręce komendanta złożyć podziękowania dla wszystkich policjantów za wypełnienie w ostatnich miesiącach zadania szczególnie ważnego, czyli zabezpieczenia polskiej prezydencji. Jest to dla Pana, po czterech latach, dobre zwieńczenie dotychczasowej pracy – powiedział Minister Spraw Wewnętrznych. Następnie Jacek Cichocki zwrócił się do nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Minister podkreślił, że nowy komendant związał całe zawodowe życie z Policją i pracował na różnych szczeblach, co oznacza, że nie jest człowiekiem z zewnątrz, ponieważ zna pracę na poziomie komisariatu, komendy wojewódzkiej, ale i komendy głównej. – To w wszystko pozwoli mu unikać błędów i wybierać optymalne rozwiązania – dodał minister. Na zakończenie życzył komendantowi Działoszyńskiemu sił i sukcesów w realizacji zadań.

 Komendant Matejuk podziękował ministrowi Cichockiemu za ciepłe słowa, w których ocenił lata, gdy kierował Policją. – Nie były to łatwe lata – podkreślił komendant. – Dobrze pamiętamy, że w roku 2008 budżet Policji został znacznie ograniczony. Z tą kadrą, stojącą dzisiaj na tej sali, musieliśmy podjąć decyzję, czy w takich warunkach jesteśmy w stanie kierować tą formacją, aby oczekiwania społeczne zostały spełnione. Nikt z tej kadry nie podniósł białej flagi. Wiedzieliśmy, że to zadanie było trudne, ale wydaje mi się, że wykonaliśmy je dobrze – powiedział Andrzej Matejuk. Komendant dodał, że wspólna praca policjantów pozwoliła na ograniczenie przestępczości, szczególnie w tych dokuczliwych dla obywateli obszarach. – Co najważniejsze te nasze działania zostały zauważone przez mieszkańców, a to dla nas największa satysfakcja. Komendant przyznał, że to nie przyszło łatwo. – Wiedzieliśmy, że bez pewnych modyfikacji nie osiągniemy zakładanych rezultatów. Dlatego m.in. zreformowaliśmy struktury Policji, stworzyliśmy nowe wydziały, np. do zwalczania przestępczości pseudokibiców czy do zwalczania cyberprzestępczości – powiedział były szef Policji. Andrzej Matejuk podkreślił, że żmudna policyjna praca przyniosła wiele sukcesów: – Jestem przekonany, że dzięki pracy osób, które stoją tu na sali, udało się osiągnąć te efekty. Wszystkim bardzo dziękuję… Prawdą jest, że zawsze miałem szczęście do dobrych, wymagających przełożonych – teraz mogę również powiedzieć, że miałem też niesamowite szczęście do podwładnych.
 
Następnie głos zabrał nadinsp. Marek Działoszyński. – Panie ministrze, dziękuję za zaufanie, jakim mnie Pan obdarzył, mianując mnie na funkcję Komendanta Głównego Policji. Mam świadomość ogromu obowiązków i chcę zapewnić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby Policja funkcjonowała dalej dobrze, żeby się rozwijała i żeby wypełniała oczekiwania społeczeństwa – powiedział komendant Działoszyński. Zapowiedział też, że nabyte doświadczenie wykorzysta do tego, aby formacje policyjną prowadzić jak najlepiej i żeby ta formacja była jak najbliżej społeczeństwa. – Myślę, że właśnie ten kierunek będzie dla mnie najważniejszym wyznacznikiem do działania całej Policji, czyli pracować jeszcze bardziej na rzecz społeczeństwa, wsłuchiwać się w oczekiwania społeczne i oczekiwania te spełniać – dodał komendant główny. Zaznaczył, że będzie budował zespół, który właśnie taką linię pracy Policji zapewni. Komendant zapewnił też wszystkich policjantów, że żadnej rewolucji w Policji nie będzie, ponieważ Policja pracowała dobrze: – Chcemy, aby realizowała swoje zadania równie dobrze, jednocześnie będziemy chcieli zmieniać trochę jej oblicze na bardziej przyjazne społeczeństwu.
 

Inne

Ciekawe artykuły