REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Marszałek też chce zrównoważonego transportu

Samorząd województwa wspiera realizację obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jednym z elementów jest zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w regionie, które są bardzo ważnym partnerem dla samorządu. Dlatego celem spotkania Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego, było poznanie ich sugestii oraz propozycji dot. zrównoważenia transportu zbiorowego w regionie.

Stworzenie sprawnej komunikacji między najważniejszymi ośrodkami w województwie to jedno z priorytetowych zadań obecnego zarządu. – Sztandarowym przykładem jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która połączy Sieradz, Kutno, Koluszki oraz Łowicz z Łodzią – mówił marszałek Stępień. – Na trasie jeździć będą nowoczesne szynobusy, które zatrzymywać się będą na nowych lub wyremontowanych przystankach i dworcach.

Pasażerowie w pełni zaczną korzystać z ŁKA w drugiej połowie 2014. Wartość projektu wynosi ponad 400 mln zł, z czego około 50% pokryje dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami transportu, m.in. Instytutu Spraw Obywatelskich, który realizuje projekt „Tiry na tory”, Łódzkiej inicjatywy na rzecz przyjaznego transportu oraz Stowarzyszenia Fabrykancka. Społecznicy podjęli tematy związane z organizacją transportu w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z finansowaniem transportu zbiorowego, zwłaszcza kolei. Jednym z wątków było również uwzględnianie pomysłów organizacji pozarządowych w opracowaniu strategii rozwoju transportu dla województwa łódzkiego.

W województwie realizowanych jest wiele inwestycji związanych ze zrównoważonym transportem. Zyskały one aprobatę zarządu województwa i uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych. Do najciekawszych zaliczyć można budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą, poprawę dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Pabianic, zakup taboru autobusowego przez miasto Bełchatów oraz budowę obwodnic miast w regionie wyprowadzających ruch samochodowy poza centrum osiedli mieszkaniowych.

Z okazji Tygodnia w wielu miastach przewidzianych jest sporo atrakcji. Przez ten tydzień na profilu Województwa Łódzkiego na portalu Facebook będą prezentowane inwestycje i działania z naszego regionu przyczyniające się do tworzenia alternatywy dla transportu samochodowego. 

Ponadto Urząd Marszałkowski, wraz z „Zasada” Group, organizuje konkurs „Łódzkie z e-rowerem”, którego główną nagrodą jest rower ze wspomaganiem elektrycznym „Maxim”. Jak wygrać rower? Należy przygotować opis ciekawej rowerowej trasy po województwie o długości od 50 do 60 km. Prace (nie dłuższe niż 4 strony standardowego tekstu) należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w formie pliku tekstowego (doc, docx lub pdf) na adres poczty elektronicznej: [email protected] z tematem „konkurs e-rower”. Każda praca powinna być opisana w treści maila imieniem i nazwiskiem autora, datą urodzenia, adresem zamieszkania oraz telefonicznym numerem kontaktowym lub adresem mailowym. Chętni mogą przesłać nie więcej niż 3 prace.

Konkurs trwa od 16 do 20 września (do godz. 23.59). 22 września podczas Pikniku z okazji „Dnia bez samochodu” ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu. Regulamin szczegółowy dostępny na stronie www.bezsamochodu.pl w zakładce „Dodatkowe informacje”.

 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a