REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Milion na bezpieczeństwo

Policjanci otrzymali kolejny milion złotych z Budżetu Województwa Łódzkiego. Umowę w tej sprawie w czerwcu 2011 r. podpisali marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wicemarszałek Artur Bagieński oraz inspektor Marek Działoszyński, komendant wojewódzki policji w Łodzi.

Jest to już ósma dotacja celowa od 2006 roku udzielona przez Samorząd Województwa Łódzkiego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup niezbędnego sprzętu. Włącznie z obecną transzą policjanci dostali już prawie 6 mln zł. Ponadto Urząd Marszałkowski systematycznie przyznaje również stróżom prawa środki na projekty w ramach funduszy unijnych. Łącznie jest to kwota ponad 22 mln zł.

W ramach obecnej umowy zakupione zostaną:
1) hełmy lotnicze dla funkcjonariuszy Sekcji Lotnictwa Policyjnego;
2) laserowe mierniki prędkości
3) radiotelefony do obsługi systemu łączności
4) specjalistyczny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla służb wykonujących zadania w obszarze rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, ruchu drogowego i prewencji.
5) elektroniczne zabezpieczenie Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Rolą samorządu jest wzmacnianie bezpieczeństwa – powiedział w czasie uroczystości marszałek Stępień. – W Policji mamy świetnego partnera. Od razu czuję się bezpieczniej, gdy widzę jakim wielozadaniowym arsenałem do patrolowania naszych ulic, a nawet nieba dysponuje dziś policja. Cieszę się, że samorząd mógł się do tego przyczynić.

Zadowolenia z podpisania umowy nie krył również komendant Działoszyński: – Już po raz trzeci mam przyjemność dziękować marszałkowi za dotację. Za te pieniądze kupimy między innymi testery alkoholowe Alco-Blow, dzięki którym będziemy mogli przebadać trzy razy więcej kierowców niż dotąd.

Za dotychczasowe dofinansowanie policjanci zakupili m.in. Ruchome Stanowiska Kryminalistyczne, dwa motocykle marki Honda, 29 samochodów osobowych (oznakowane i nieoznakowane), specjalistyczny sprzęt badawczy dla  laboratorium kryminalistyki.

W ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008 – 2011 przyznano policji w Łódzkiem ponad 16,5 mln zł. Projekty, które otrzymały dofinansowanie, to:
1. Modernizacja Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu – 2,7 mln zł
2. Zintegrowany System Stanowisk Kierowania – 7,6 mln zł
3. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Stanowisk Kierowania: E-usługi dla społeczeństwa – 1,1 mln zł
4. Zakup śmigłowca do wsparcia technicznego dla zarządzania kryzysowego – 3,4 mln zł
5. Szkolenie policjantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, nauki języków obcych oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych – 1,7 mln zł.

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają