REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nawet 300 zł za pobyt na komendzie w celu wytrzeźwienia

Choć warunki diametralnie różne, to opłata za pobyt na komendzie policji i w hotelu może być taka sama. 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013r. poz. 1563). 

Ustawa wprowadziła maksymalna opłatę w wysokości 300 złotych za pobyt w jednostce policji w celu wytrzeźwienia. To o 50 zł więcej niż dotychczas. Właściwą kwotę docelowo będą ustalały Urzędy Wojewódzkie. Jednak w okresie przejściowym tj. od 1 stycznia 2014 r do czasu określenia wysokości opłaty za pobyt w celu wytrzeźwienia w jednostce policji obowiązywała będzie maksymalna stawka. Samorządy mają pół roku na wprowadzenia właśnej wysokości opłaty.

Ponadto nowa ustawa określa katalog zadań izb wytrzeźwień, do których należą m.in.: sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych, udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy, prowadzenie detoksykacji, informowanie osób przyjętych o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego. 

W województwie łódzkim znajduje się jest tylko jedna izba wytrzeźwień – Zakład Medycyny Uzależnień w Łodzi. Jednakże w większości komend istnieją pomieszczenia dla osób zatrzymanych, również w Zgierzu. I to tam trzeźwieją pijani. 

Opłata dotyczyć będzie głównie osób, które ze względu na stan upojenia nie są w stanie sami wrócić do domu i zasypiają na ławkach czy ulicach. Opłaty unikną pijani sprawcy wypadków czy przestępstw. Oni zatrzymywani są bowiem do celów procesowych. 

Inne

Ciekawe artykuły