REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nowy dyrektor MDK już od września. Kto nim będzie? Jeszcze nie wiadomo.

 Pierwszy konkurs na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu został unieważniony ponieważ jeden z kandydatów nie załączył do oferty kompletnego aktu stopnia nadania awansu zawodowego, dlatego też nie został zakwalifikowany do drugiego etapu. Przedstawiciele Łódzkiego Kuratorium Oświaty, którzy zasiedli w komisji konkursowej, podnieśli tę kwestię w trakcie konkursu. W wyniku głosowania członków komisji konkursowej nie dopuszczono tej pani do II etapu. Zarząd Powiatu Zgierskiego 21 maja, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora MDK i wysłał tę uchwałę do wojewody łódzkiego w celu zbadania legalności podejmowanych rozstrzygnięć. Wojewoda stwierdził, że uchwała nie została podjęta zgodnie z prawem, dlatego ogłoszono ponownie konkurs na nowego dyrektora MDK w Zgierzu.

 
 
3 sierpnia ponownie zebrała się komisja konkursowa (złożona z 3 przedstawicieli starostwa, 2 z kuratorium, po 1 z rady pedagogicznej i rady rodziców MDK oraz po 1 z zakładowych organizacji związkowych), jednak i tym razem nie udało się wskazać nowego dyrektora powiatowej placówki kultury. Obie kandydatki nie uzyskały wymaganej liczby głosów.
Ponieważ oba konkursy nie zostały rozstrzygnięcie, dlatego 13 sierpnia Zarząd Powiatu Zgierskiego podejmie decyzję, kogo będzie proponował na szefa zgierskiego MDK – mówi jeden z członków zarządu, Adam Świniuch. – Swoją propozycję 24 sierpnia przedstawi radzie pedagogicznej placówki, a 27 sierpnia powoła nowego dyrektora na 5-letnią kadencję. 

Inne

Ciekawe artykuły

Jak spędzić udany urlop w Gdańsku?

Gdańsk to jeden z najpopularniejszych kierunków, w którym udają się urlopowicze przez cały rok. Położone tuż nad polskim nabrzeżem miasto obfituje w turystyczne atrakcje. Podpowiadamy,