REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nowy rok szkolny bez komputerów

Jeszcze przed początkiem roku szkolnego do zgierskich szkól miało trafić m.in. 110 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, urządzenia peryferyjne, a także oprogramowanie platformy usług edukacyjnych. Tak się jednak nie stało ponieważ miasto unieważniło przetarg, którego przedmiotem jest właśnie budowa platformy usług edukacyjnych w ramach realizacji projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.
 
Postępowanie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną, tj. oferta wykonawcy Vulcan Sp. z o.o. z Wrocławia była jedyną złożoną ofertą i przewyższała kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwotę 785 000 zł.
 
 Art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych mówi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
 
Uczniowie muszą więc jeszcze poczekać na nowe komputerowe pomoce naukowe. Miasto jest gotowe je sfinansować, ale nie za zbyt wygórowaną cenę. 
 

Inne

Ciekawe artykuły