REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenie o licytacji

Bank Spółdzielczy w Zgierzu zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2011r. o godz. 8:30 w Sądzie Rejonowym w Kutnie przy ul. Staszica 3 , w sali nr VII , odbędzie się 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Karoliny Chylińskiej rolnej niezabudowanej o powierzchni 16,03 ha ,położonej w obrębie ewidencyjnym Juków – Franciszków w gminie Łanięta w powiecie kutnowskim, około 2 km od Łaniąt i 17 km od Kutna
oraz ok.2 km od planowanego zjazdu z autostrady. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00039431/4.
 
Przedmiotowa nieruchomość mieści się w rolniczej przestrzeni produkcyjnej – terenie upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz użytków zielonych z rozproszoną zabudową zagrodową. W otoczeniu znajdują się grunty orne, lasy, luźna zabudowa Franciszkowa i Jukowa, drogi głównie utwardzone oraz przystanki PKS. W najbliższym otoczeniu brak zakładów produkcyjnych i usług o znacznym stopniu uciążliwości. Tereny dawnych siedlisk zaczynają pełnić funkcję budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (głównie w Łaniętach i Niedrzewiu). 

Na nieruchomość składają się 2 niezabudowane działki ewidencyjne o numerach: 121 o pow. 14,03 ha i 85 o pow. 2,00 ha.

Działka nr 121 w kształcie wieloboku, nieutwardzona, uprawiana rolniczo-klasa ziemi w przeważającej części IIIa ponadto IVa, teren równy, płaski i częściowo ogrodzony. Na działce nie ma słupów, które uniemożliwiałyby uprawę oraz zastoisk mrozowych i rowów. Dostęp bezpośrednio z drogi gminnej dochodzącej do drogi powiatowej. Działka nr 85 w kształcie prostokąta, nieutwardzona, uprawiana rolniczo – klasa ziemi IIIb, IVa, IVb, V, teren równy, płaski, nieogrodzony. Na działce brak słupów uniemożliwiających uprawę oraz zastoisk mrozowych. Na działce znajduje się niewielki rów o pow. 0,01 ha. Dostęp
bezpośrednio z drogi gminnej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 351.300,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych). Cena wywołania w drugiej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania i wynosi 234.200,00 zł.
(słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości tj. 35.130,00 zł w gotówce lub na konto bankowe w PKO BP S.A. O/Zgierz
11 10203440 00007002 00160077. Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kutnie I Wydziale Cywilnym przy ul. Staszica 3. W ciągu ostatnich 2 tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz.15:00. 
 
Kontakt dla zainteresowanych:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A,
Zespół Kredytów : Barbara Podgórska lub Grażyna Przydział, tel. ( 42 ) 716-66-00 wew. 20,21,22 .
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha, tel. (24 ) 254-54-27
sygn. akt sprawy: KM 1715/09

 

Inne

Ciekawe artykuły