REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Per aspera ad astra”! (artykuł sponsorowany)

 Wobec zapowiadanych zmian w oświacie warto zastanowić się, jaka powinna być nowoczesna szkoła; do jakich standardów powinna zmierzać. 

Na pewno powinna stać się dobrą, przyjazną szkołą ściśle związaną z regionem, zapewniającą wysoki poziom nauczania, ale na zasadzie dyskusji uczeń – mistrz, takiej, jaka funkcjonowała już w starożytności. Wiedzę ogólną i wartości uczniowie przyswajają twórczo – uczymy się od siebie wzajemnie, traktujemy siebie, jak odkrywców! 

Oczywistym jest, że szkoła przygotowuje przede wszystkim do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu, uczy dokonywania przez absolwentów najlepszych z możliwych wyborów, tworzy silne więzi międzyludzkie, promuje przedsiębiorczość i kreatywność oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Siłą współczesnej szkoły są dobrze wykształceni, otwarci na nowości nauczyciele, uczniowie, którzy często nie znają własnego potencjału, a także odpowiedzialni, wspierający swoje dzieci rodzice. 

Jest szansa, że od września 2016 roku powstanie w Zgierzu nowa szkoła ponadgimnazjalna – Liceum Ogólnokształcące o profilu medycznym, która wszystkie powyższe założenia zamierza spełniać! Szkoła będzie działała obok istniejącego Liceum dla Dorosłych „Bakałarz”.

Pani dr Urszula Żłobińska, dyrektor Liceum dla Dorosłych „Bakałarz” zaproponowała ciekawe rozwiązania, które mogłyby poszerzyć ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów.

 Pierwsza klasa nowego, dziennego Liceum Ogólnokształcącego liczyłaby tylko 15 uczniów, wszystkie zajęcia miałyby być prowadzone metodą warsztatową, a zajęcia z chemii i biologii metodą laboratoryjną. Jako jedyna w Zgierzu szkoła ponadgimnazjalna dałaby uczniom możliwość nauczania języka hiszpańskiego (obok języka angielskiego i niemieckiego), języka łacińskiego zawodowego i języka migowego, a także wakacyjne wyjazdy zagraniczne. Młodzież miałaby szansę brać udział w debatach naukowych i korzystać z oferty licznych kół zainteresowań. Ponadto ścisła współpraca z uczelniami wyższymi Łodzi, zwłaszcza z Uniwersytetem Medycznym dałaby szansę na lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i lepszy start w zawodową dorosłość. Absolwenci szkoły mieliby stałe wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego poprzez współpracę z lokalnymi pracodawcami oraz stworzenie szkolnej Rady Biznesu; ponadto uczniowie oraz nauczyciele byliby objęci wsparciem psychologicznym. Pomimo profilu medycznego (rozszerzenia z chemii, biologii), szkoła wspierałaby także działania kulturotwórcze, proekologiczne, prozdrowotne i sportowe. 

Bardzo ważnym elementem naszej oferty edukacyjnej byłaby realizacja projektów ponadnarodowych w ramach działań „Otwarci na świat” – mówi pani dyrektor Urszula Żłobińska. Chcielibyśmy, aby były to projekty unijne realizujące nowe obszary wiedzy w szkole ponadgimnazjalnej niezbędne we współczesnym świecie – edukacja medyczno – farmaceutyczna, ekonomiczna i prawnicza, a także działania proekologiczne i prospołeczne. Oczywiście, o tematyce decydowaliby też uczniowie i ich rodzice, bowiem to oni właśnie są rzeczywistym podmiotem w szkole. Naszym „oczkiem w głowie” jest stworzenie uczniom warunków do osiągania przez nich sukcesów w różnych dziedzinach poprzez indywidualizację pracy z uczniem (przygotowanie do konkursów, turniejów, olimpiad) oraz rozwijanie różnych pasji, które uczniowie posiadają! Chcemy stworzyć realną sieć współpracy z różnymi instytucjami naszego miasta w zależności od zainteresowań i potrzeb młodych ludzi. Przy klasie 15. osobowej będzie to komfort pracy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Bardzo zależy nam na profesjonalizmie, otwartości i wykorzystaniu potencjału młodzieży. Myślę, że nieocenionym źródłem motywacji jest ukazanie młodzieży perspektyw, pomoc w wyznaczaniu celów oraz umacnianie w wysiłkach, by młodzi ludzie konsekwentnie je realizowali – mówi pani dyrektor Urszula Żłobińska.                            

Szczególną uwagę chcemy poświęcić wychowaniu, profilaktyce i opiece. Planujemy wspomaganie procesu wychowawczego poprzez szeroko rozumianą samorządność uczniowską, ścisłą współpracę z rodzicami, pedagogizację rodziców, promocję ich działań na rzecz szkoły i środowiska, nawiązanie do znanych, współczesnych autorytetów. Wszystkie działania będą podejmowane na zasadzie partnerstwa. Opieka nad młodymi ludźmi polegać będzie na: organizowaniu pomocy materialnej, podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, profilaktyce prozdrowotnej, organizowaniu pomocy koleżeńskiej, kiermaszy podręczników, książek, gier. 

Atutem szkoły będzie ponadto jej kameralność zapewniająca uczniom bezpieczeństwo i komfort pracy oraz lokalizacja – szkoła będzie znajdować się w centrum Zgierza.

„Per aspera ad astra”! Zatem zapraszamy gimnazjalistów do skorzystania z nowej, wielce atrakcyjnej oferty!

 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają