REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Piknik rodzinny w Muzeum Miasta Zgierza – 7.09.2014

Przenieś się w przeszłość ze zgierskim muzeum. Archeologiczny wehikuł czasu czyli nowy cykl lekcji muzealnych od września w naszej ofercie.

Co mogą powiedzieć przedmioty wykonane przez ludzi, które teraz wydobywamy z  ziemi? Są przecież pozbawione opisów. Na to pytanie uczniowie będą szukać odpowiedzi w trakcie interaktywnych zajęć zorganizowanych w Muzeum Miasta Zgierza, które przybliżą im znaczenie i przebieg nowoczesnych badań archeologicznych, pracę archeologa i jego narzędzia. Cykl lekcji muzealnych powstał dzięki dofinansowaniu z projektu "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego" finansowanego ze środków Łódzkiego Domu Kultury – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.

Do zapoznania uczniów z funkcjonowaniem dawnych społeczeństw wykorzystane zostaną metody archeologii eksperymentalnej. Wprowadzenie do oferty Muzeum lekcji interaktywnych wzbogaci ją o nowe innowacyjne formy edukacji kulturalnej będące atrakcyjną alternatywą tradycyjnych lekcji historii. Realizacja zadania to zakup specjalnych artefaktów niezbędnych do poprowadzenia nowej lekcji archeologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu zgierskiego. Dla urozmaicenia programu zajęć zaplanowano, że będą odbywać się „na zewnątrz”, na przygotowanej do tego przestrzeni znajdującej się na dziedzińcu Muzeum.

Będą one miały formę integracji i wspólnego zdobywania nowych wrażeń i doświadczeń. Głównym założeniem zajęć jest popularyzacja archeologii. Spotkania podzielone będą na dwie części. W pierwszej słuchacze poznają specyfikę pracy archeologa, wykorzystując sztuczne stanowiska archeologiczne oraz narzędzia wykorzystywane przez naukowców, sami odnajdą ukryte w nich zabytki. W drugiej poprzez bezpośredni kontakt z replikami zabytków uczestnicy zajęć w aktywny sposób poznają życie codzienne naszych przodków od Epoki Kamienia aż do Średniowiecza. Dzięki możliwości sprawnego przeniesienia narzędzi w zakupionych do tego skrzyniach zajęcia będą mogły odbywać się również na terenie placówek kulturalno-oświatowych.

Idealną promocją dla tego przedsięwzięcia będzie zorganizowany piknik rodzinny 7 września 2014 r., w godz. 14:00-18:00 na dziedzińcu Muzeum Miasta Zgierza, w czasie którego dzieci i młodzież wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami będą mogli uczestniczyć w lekcjach pokazowych bezpłatnie. Impreza będzie przebiegała wg poniższego scenariusza:

  1. Prezentacja cyklu lekcji muzealnych (wraz z demonstracją):
  •  „Odkryj tajemnice archeologii” – zajęcia na sztucznych stanowiskach archeologicznych,
  •  „Życie naszych prapradziadów” – zajęcia z wczesnego Średniowiecza, z wykorzystaniem strojów i narzędzi historycznych,
  1. Pokaz grupy rekonstrukcyjnej – wojów wczesnośredniowiecznych wnuki Swarożyca,
  2. Koncert zespołu muzyki dawnej JAR.

oraz wiele innych atrakcji m.in. konkursy dla dzieci z nagrodami i warsztaty rzemieślnicze!

Impreza finałowa oraz lekcje muzealne do końca zrealizowania projektu, czyli do 14 listopada 2014 r. będą bezpłatne.

 

Inne

Ciekawe artykuły