REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Podzielić miasto na rejony

W środę (22.12.2010 r.) o godz. 13.30 miała miejsce konferencja prasowa z udziałem m.in. prezydent miasta Iwony Wieczorek oraz wiceprezydent Bogumiły Kapusty. Spotkanie z przedstawicielami mediów poświęcone było głównie zimowemu utrzymaniu dróg w Zgierzu oraz sprawie podwyżek opłat za wodę i ścieki.
 
Obie panie wskazały na wady obecnego rozwiązania, tj. umowy pomiędzy miastem oraz łódzkim Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. Jak zaznaczyła Bogumiła Kapusta – w umowie bardzo lakonicznie potraktowano kwestę kar umownych nakładanych na ZDiI za opóźnienia lub nienależyte wywiązywanie się z umowy. Nowa wiceprezydent nie ukrywała, że korzystniej dla miasta byłoby gdyby przetarg na utrzymanie dróg w sezonie zimowym wygrało zgierskie MPGiK. Zaznaczyła, że choć UMZ nie ma jakiejkolwiek prawnej możliwości preferowania spółek rodzimych to jednak może tak skonstruować wymogi stawiane w przetargu, aby spełnić je mogło dane określone przedsiębiorstwo. Według nowych władz przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011 r. był napisany nieprawidłowo. Ponadto na dzień 21.12.2010 r., czyli de facto pierwszy dzień zimy.. wyczerpano już około połowy sumy zabudżetowanej na ten cel w całym sezonie! 
 
Jaki pomysł mają Iwona Wieczorek oraz Bogumiła Kapusta na skuteczne odśnieżanie Zgierza kolejnej zimy? Jednym słowem ma być to „rejonizacja”. Miasto ma być podzielone na mniejsze strefy. Za utrzymanie danych rejonów będą odpowiadały małe lokalne firmy – nawet jednoosobowe. Takie rozwiązanie, jak zaznacza wiceprezydent – sprawdziło się m.in. w powiecie zgierskim. Zaznaczyła również, że takie przygotowania muszą być czynione już latem, a nie tuż przed nastaniem zimy. 
 
Obie panie wyjaśniły ponadto jakie przyczyny stoją za podwyżkami opłat za dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków. Od 1.01.2011 r. za usługi „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o. zapłacimy 19% więcej niż dotychczas. Podwyżki wynikają z rosnących koszów utrzymania sieci. Składają się na nie m.in. koszty przeprowadzonej w ostatnim czasie na dużą skalę rozbudowy i modernizacji miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Dodatkowo od 1 stycznia 2011 roku rząd podniósł z 7 do 8 procent podatek VAT na wodę i ścieki. Iwona Wieczorek zaznaczyła, że decyzję o wzroście opłat przedstawiono jej zbyt późno, kiedy nie miała już prawnych możliwości odniesienia się do niej.
 
Dodajmy, że niezbyt ciekawie wyglądał nieodśnieżony chodnik z kostki brukowej przed siedzibą Urzędu Miasta na pl. Jana Pawła II w dniu kiedy odbywała się konferencja prasowa poświęcona kwestii zimowemu utrzymaniu ulic. Odśnieżony był jedynie fragment ścieżki bezpośrednio przed schodami prowadzącymi do budynku. Jak wyjaśniła Dorota Jankiewicz, rzecznik magistratu "W tym samym dniu miało miejsce usuwanie śniegu z dachu budynku UMZ. Śnieg, który zalegał na chodniku znalazł się tu po zrzuceniu z dachu".  

 

Inne

Ciekawe artykuły

Pozimowe sprzątanie ulic

Służby oczyszczania miasta rozpoczęły akcję usuwania zaległego piachu czy śmieci, które po zimie zostały na zgierskich chodnikach i ulicach. W każdym tygodniu sprzątany będzie inny

Działanie kontrolne – Prędkość

19 maja 2023 roku na drogach całego kraju policjanci przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Policjanci ruchu drogowego z całego garnizonu łódzkiego, a w szczególności mundurowi

Marcin Gortat Camp 2023 w Zgierzu

Już w czerwcu 2023 roku Marcin Gortat powróci do Zgierza! Pięć miast w Polsce (Zgierz, Łódź, Chorzów, Sosnowiec, Stargard) znalazły się w tym roku na