REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu realizuje program pod nazwą Policyjna Akademia Bezpieczeństwa a w jego ramach organizuje już VI edycję Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie. Jednocześnie prosimy o zorganizowanie eliminacji szkolnych oraz przesłanie do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii kart zgłoszeń zespołów do etapu powiatowego do dnia 6 maja 2011 roku na nr faksu 042 714 22 80.
 
Zgodnie z regulaminem VI edycji PAB reprezentacja szkoły powinna składać się z dziewczynki i chłopca. Ponadto dzieci powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie, potwierdzającą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych
 
Eliminacje powiatowe odbędą się 14 maja 2011 roku (sobota) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 11 w Zgierzu ul. Dubois 26.
 
Rejestracja uczestników od godz. 9.00
 
Wszelkie pytania można kierować do nadkom. Liliany Garczyńskiej specjalisty prewencji kryminalnej tel. 42 714 22 09
funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii tel. 42 714 22 59; 42 714 22 73; 42 714 22 17
Więcej informacji na stronie www.komisarz-blysk.pl oraz www.policja.zgierz.pl

Inne

Ciekawe artykuły