REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Powiat Zgierski gospodarzem konwentu

W drugim tygodniu grudnia 19 starostów odwiedziło Powiat Zgierski, aby obradować w ramach Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu, Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka i gospodarza, Starosty Zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego, w posiedzeniu udział wzięły również: Jolanta Kręcka, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Katarzyna Trzcińska, naczelnik Wydziału ds. Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Marta Pietrak-Kędzierawska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

W czasie obrad poruszono zagadnienie dotyczące kontroli zarządczej i jej celów rozwojowych. Debatowano też o przeciwdziałaniu bezrobociu w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Wystąpienie dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące analizy ilości łóżek szpitalnych i ich wykorzystania w województwie łódzkim wywołało dyskusję o kondycji służby zdrowia w naszym regionie.
 
Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego tworzą starostowie 21 powiatów i prezydenci 3 miast na prawach powiatu. Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru naszego województwa. Konwent podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał Zarządu Związku Powiatów Polskich.
 
 
 
 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność