REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Sokół wygrał proces

Prezydent Jerzy Sokół wygrał w trybie wyborczym proces z udziałem Jacka Walewskiego, byłego prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu, o naruszenie dóbr osobistych poprzez zamieszczanie nieprawdziwych informacji na stronie internetowej www.tbsy.pl. Wyrok w tej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Łodzi 16 listopada 2010 r. 

W swoim postanowieniu sąd zobowiązał Jacka Walewskiego do zamieszczenia na stronie głównej, w zakładce BLOG oraz w formie pop-up przeprosin za upowszechnianie nieprawdziwych informacji, naruszających cześć i dobre imię oraz obrażających urzędującego prezydenta Zgierza. 

Ponadto Jacek Walewski musi niezwłocznie usunąć wszystkie wpisy dotyczące Jerzego Sokoła ze swojej strony internetowej i jej podstron oraz zaniechać w przyszłości zamieszczania na stronach internetowych i w jakiejkolwiek innej formie informacji naruszających dobra osobiste Jerzego Sokoła.
 
Tytułem zadośćuczynienia sąd zasądził od Jacka Walewskiego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu kwotę 5 tysięcy złotych oraz tytułem zwrotu kosztów postępowania 360 złotych rzecz Jerzego Sokoła.
 
Na swojej stronie internetowej Jacek Walczewski pisał m.in. "Kłamstwa Jerzego Sokoła Prezydenta Miasta Zgierza. W Jego Spocie wyborczym Sokół podaje że oddał 539 mieszkań. Ja Jacek Walewski jako osoba która miała znaczący wpływ na wybudowanie mieszkań w Zgierzu pozwalam sobie zapytać pana Prezydenta: W których to Miastach Prezydent Jerzy Sokół oddał te 539 mieszkań? Skąd wziął te mieszkania? I jakim kumplom je oddał, bo mieszkańcy Zgierza jakoś tych mieszkań nie widzą?".
 
 

Inne

Ciekawe artykuły