REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Protestowali w obronie SOR-u

5 stycznia 2012 roku o godz. 15.00 przed Szpitalem Wojewódzkim im Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu odbył się protest mieszkańców miasta wobec likwidacji Zakładu Medycyny Ratunkowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W proteście wzięło udział ponad 100 zgierzan. Na miejscu obecni byli również: niektórzy radni Rady Miasta Zgierza, radni Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu, poseł Marek Matuszewski, członkowie stowarzyszenia „Pomoc”, przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich mediów.

Protestowano ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi rozstrzygnął konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w sposób niekorzystny dla Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. Jak wynika z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) Kierownik zakładu na terenie którego znajduje się szpitalny oddział ratunkowy ma dostosować ten oddział do wymagań sprecyzowanych w art. 34 do dn. 31 grudnia 2011 r. 
 
Konkurs na udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego został ogłoszony przez NFZ oddział w Łodzi w dn. 25 października 2011r. Rozstrzygnięto go 30 listopada 2011 r. czyli na miesiąc przed upływem terminu dostosowania oddziałów ratunkowych do wymagań narzuconych w ustawie o ratownictwie medycznym. Oddział w Zgierzu mimo podjęcia dużych starań nie spełnił na dzień 30 listopada wymagań narzuconych w konkursie NFZ. Jednak z dniem 31 grudnia zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym wszystkie wymagania stawiane przed oddziałami ratunkowymi zostały przez zgierski szpital spełnione. Doszło do kuriozalnej sytuacji w której jeden z największych szpitali w województwie nie może korzystać z własnego oddziału ratunkowego. Nie trzeba wspominać jak wielkie jest to zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Zgierza i okolicznych miejscowości. W obecnej sytuacji chorzy z terenu Zgierza muszą czekać na karetki ratunkowe z Łęczycy, lub ze Szpitala im. Kopernika w Łodzi. Mogą ewentualnie próbować doczołgać się do najbliższego szpitala na własną rękę…
 
Decyzja NFZ została już zaskarżona przez władze naszego miasta. Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Zgierza rada upoważniła przewodniczącego Jarosława Komorowskiego do powiadomienia prokuratury o zaistniałej sytuacji. 3 stycznia 2012  do Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 160 § 1 kodeksu karnego. Mam nadzieję, że prokuratura szybko wskaże i wyciągnie konsekwencje wobec winnych a zgierzanie doczekają się w końcu sprawnie działającego oddziału ratownictwa medycznego w Szpitalu Wojewódzkim.
 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Jak wybrać biuro księgowe

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją księgowość samodzielnie. Wymaga to jednak nauki księgowości krok po kroku, a przede wszystkim czasu, który można przeznaczyć na dodatkowy projekt lub