REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ratusz ogłosił konkurs na stanowisko, które jest obsadzone

Prezydent Miasta Zgierza w dniu 11 marca 2011 r. ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza. Chodziło dokładnie o stanowisko Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi w Urzędzie Miasta Zgierza. Jak się okazuje to stanowisko nie jest tak zupełnie wolne. Zajmuje je wciąż pani Katarzyna Miksa-Kolejwa. Magistrat musiał się ze swoich planów wycofać. Jak to możliwe że rozpisano konkurs na stanowisko, które jest wciąż obsadzone?

„W wyniku błędu ogłoszono nabór na stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi w UMZ. W myśl art. 12 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 233, poz. 1458 z późn. Zm.) powyższe stanowisko do dnia 31 maja 2011r. nie jest wolnym stanowiskiem urzędniczym” – czytamy w informacji o wyniku naboru z dnia 29 marca 2011 r. 

Rzeczywiście ogłosiliśmy konkurs na naczelnika tego wydziału, z którego później się wycofaliśmy nie dokonując wyboru żadnego z kandydatów. Stało się tak w wyniku różnych opinii prawnych dotyczących sytuacji w której ogłoszony został konkurs na naczelnika który formalnie jest w okresie wypowiedzenia i kończy się ono z ostatnim dniem maja – tłumaczy Tomasz Zgierski, asystent Prezydenta Miasta Zgierza. – Żeby nie stwarzać jakichkolwiek kontrowersji wokół wyboru nowego naczelnika Urząd Miasta Zgierza postanowił nie wybierać żadnego z kandydatów – wyjaśnia. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od