REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Relacja z 42. Zgierskich Spotkań Muzealnych

 W czwartek 4 lutego w sali konferencyjnej Muzeum Miasta Zgierza odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Zgierskich Spotkań Muzealnych.

Tym razem wykład wygłosił Łukasz Zalewski, absolwent wydziału Historii Uniwersytetu Łódzkiego, który opowiedział licznie zgromadzonym gościom o losach zgierskiej rodziny Kliszko.
 
Łukasz Zalewski jako historyk i działający społecznie członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” zainteresował się udziałem zgierzanki Jadwigi Bielskiej z domu Kliszko w Powstaniu Warszawskim.
W czasie rozmowy z p. Jadwigą okazało się, że z tej rodziny nie tylko ona brała udział w walce w czasie powstania. Duża część tej rodziny brała udział w warszawskim zrywie roku 1944.
To sprawiło, że młody badacz postanowił opisać losy całej rodziny pochodzącej ze Zgierza.
Obszerny artykuł opisujący tę familię bogato ilustrowany zabytkowymi fotografiami można przeczytać w X tomie Zgierskich Zeszytów Regionalnych, rocznika Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, pod redakcją Dariusza Szlawskiego i Adama Zamojskiego.
 
Redaktorzy opisując kolejny tom ZZR stwierdzili, że ma on charakter wybitnie wspomnieniowy. Oprócz tekstu o zgierskiej rodzinie Kliszko znajdziemy w nim blok wspomnień ozorkowian związanych z przypadającą właśnie 35. rocznicą porozumień sierpniowych i utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Trzeci tekst to wspomnienie Pani Magdaleny Hauke, która przybliża fakty związane z utworzeniem szkoły w Dzierżąznej (w 1916 r.), pierwszymi latami działalności oraz budową nowego obiektu i jego funkcjonowaniem do okresu międzywojennego.
Periodyk dopełniają dwa krótkie teksty:
– Grzegorza Leśniewicza o Ludwiku Edwardzie Rajszelu, przez 30 lat XIX w. nadzorcy więzienia w Łęczycy, ale również pisarzu i poecie,
– ponownie Łukasza Zalewskiego o mjr. Wacławie Drojowskim, zgierzaninie poległym w wojnie z bolszewikami w sierpniu 1920 r.
Tom kończą 2 sprawozdania:
– z zakończonego wielkim sukcesem udziału młodzieży Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza w Zgierzu w ogólnopolskim konkursie "Pamięć nieustająca",
– ze zgierskich obchodów 110. rocznicy Rewolucji 1905 r. i strajku szkolnego.
 
Redakcja wydając kolejne tomy ZZR podejmuje wyzwanie popularyzacji dziejów Zgierza i regionu (w granicach obecnego powiatu zgierskiego),
oraz wzmacnia poczucie lokalnej wspólnoty przez uświadamianie jej kulturowego dziedzictwa.
Wszystkie tomy Zgierskich Zeszytów Regionalnych można nabyć w Muzeum Miasta Zgierza – X tom w cenie 14 zł.
 
 

Inne

Ciekawe artykuły