REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rewitalizacja szansą na rozwój powiatu zgierskiego i poprawę komfortu życia jego mieszkańców

W Polsce stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych przez Fundusze Europejskie. Środki unijne przeznaczane są między innymi na cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja to pobudzenie do życia przygaszonych piętnem zmian ustrojowych i zniszczeń istnień ludzkich z całym ich otoczeniem, domami, podwórkami, pracą oraz spędzanym czasem wolnym. Nie jest tajemnicą, że bez wsparcia Funduszy Europejskich wiele remontów i renowacji perełek polskiej kultury byłoby utrudnionych, a czasem wręcz niemożliwych. Jednym z nich jest rewitalizacja historycznego centrum Zgierza.

Głównym celem projektu pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” jest przywrócenie oraz nadanie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru tego miasta.

Centrum do odnowy

Zabytkowe centrum Zgierza, pomimo swojej bogatej historii, było zaniedbaną częścią miasta. W ramach prac zaplanowano realizację 6 zadań: rewitalizację placu Jana Kilińskiego, rewitalizację parku miejskiego – Centrum Rekreacji Rodzinnej, budowę układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1-go Maja (zagospodarowanie terenu w okolicy budynku po starym Młynie), rewitalizację ogrodu Centrum Kultury Dziecka, remont konserwatorski, przebudowę i termomodernizację budynku Muzeum Miasta Zgierza oraz budowę systemu monitoringu centrum Zgierza.

Dla mieszkańców

Dzięki rewitalizacji zachowano spacerowo-rekreacyjny charakter miejskiej przestrzeni publicznej, jakim jest Plac Kilińskiego. Tam zgierska młodzież ma teraz swoje bezpieczne miejsce spotkań. Wykonana została nowa instalacja oświetleniowa wraz z latarniami i punktami świetlnymi oraz rewitalizacja zieleni parkowej z nasadzeniami drzew i krzewów. Z modernizacji cieszą się również kierowcy, gdyż wyremontowano północną, wschodnią i południową jezdnię we wschodniej części placu wraz z utworzeniem nowych miejsc parkingowych. Przebudowano też południowy i wschodni chodnik wokół ul. Długiej, 1 Maja i Placu Kilińskiego. Prace objęły modernizację zasilania w energię elektryczną wiat i kiosków, rewitalizację oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zmienił się też park wokół stawu Cyklego, gdzie stworzono Centrum Rekreacji Rodzinnej. Tam zbudowano promenadę pieszo-rowerową, zmodernizowano ścieżki, wybudowano nowe, utwardzone alejki dla pieszych i rowerzystów. Przebudowano także istniejący plac zabaw dla dzieci. Pracę objęły również rewitalizację ogrodu w Centrum Kultury Dziecka oraz remont konserwatorski i termomodernizację budynku Muzeum Miasta Zgierza. Mieszkańcy miasta mogą czuć się także bardziej bezpieczni, ponieważ zamontowano cyfrowy system monitorowania wizyjnego.

Dotacje na rewitalizację

Proces rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, w tym miast powiatu zgierskiego, wpływa na wzrost poziomu rozwoju regionalnego województwa łódzkiego. Całość projektu pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 9 349 368,65 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 6 468 395,91 zł.

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność