REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Roboty na drogach powiatowych

Drogi powiatu zgierskiego przechodzą letnie remonty. Największa inwestycja rozpoczęła się 4 lipca 2011 r. przebudową ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu (etap I). Zakres robót to 170 mb. od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego w kierunku do skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego ( bez skrzyżowania). Koszt wykonania tych prac wynosi 739044,64 zł. Obecne roboty są na razie małym wycinkiem całej planowanej inwestycji. Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Infrastruktury wynika, że na początku 2012 roku powinniśmy dowiedzieć się czy Powiat Zgierski uzyska dotację na przeprowadzenie kompletnego remontu ulic Parzęczewskiej i Targowej w Zgierzu.

Poza przetargiem zostanie odświeżona instalacja świetlna, wymienione barierki na skrzyżowaniu Parzęczewska-Gałczyńskiego, a teren wokół skrzyżowania zostanie uporządkowany – mówi Małgorzata Tomczuk, ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach letnich prac porządkowych zakończył się pierwszy etap wykaszania poboczy dróg powiatowych we wszystkich gminach Powiatu Zgierskiego (26 lipca). Koszt tych prac to 41287,78 zł .

Latem prowadzono również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów na łączna kwotę około 110 000 zł dotyczy to dróg :

•    Aleksandrów-Nakielnica-Parzęczew
•    Łódź-Rąbień-Wola Grzymkowa-Bełdów -Jastrzębiec
•    Aleksandrów-gr.powiatu/Lutomiersk/
•    Ozorków-Parzęczew -gr.powiatu Łążki
•    Ozorków-Cedrowice-Leśmierz
•    Maszkowice-Leśmierz-Ambrożew
•    Modlna-Gieczno-Kwilno-Władyslawów
•    Parzęczew-gr.powiatu Budynek

Kolejne remonty masą mineralno-asfaltową zaplanowane są na wrzesień.

Na terenie samego Zgierza kończy się malowanie oznakowania poziomego dróg powiatowych. Z kolei w Aleksandrowie Łódzkim prowadzona jest przebudowa ul. 1 Maja. Położony zostanie nowych chodnik, krawężnik, a droga zyska nową nawierzchnię.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają