REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rozpoczął się remont Parzęczewskiej

Rozpoczął się długo wyczekiwany remont ul. Parzęczewskiej na odcinku od szpitala wojewódzkiego do skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego. Prace zleciło Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.411.166,02 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót 7 wrzesień 2011 r. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż będą występowały spore utrudnienia w ruchu. Przebudowywany odcinek ul. Parzęczewskiej będzie wyłączony z użytku, a korzystać z niego będą mogły jedynie pojazdy uprzywilejowane oraz komunikacji zbiorowej.

Na czas remontu zorganizowano objazd ulicami: Gałczyńskiego – Tuwima –Staffa – Parzęczewska.
Dzięki przebudowanie ulica zyska nową kanalizację deszczową oraz nową nawierzchnię. Zlikwidowane również zostaną betonowe płyty chodnikowe, a w im miejsce położona będzie kostka brukowa. Powstnie również odcinek ścieżki rowerowej.

– Firma, która wygrała zlecenie ma też za zadanie osadzić nowe studzienki i obsiać przylegające do ulicy trawniki – mówi Małgorzata Tomczuk, ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

 • Ścinanie drzew
 • Mechaniczne karczowanie pni
 • Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
 • Usunięcie warstwy ziemi
 • Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
 • Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej
 • Rozebranie krawężników betonowych
 • Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla  pieszych z płyt betonowych
 • Położenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
 • Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych grysem kamiennym    
 • Budowa chodników z kostki brukowej betonowej, a także kolorowej – czerwonej – ścieżki rowerowej                                      
 • Położenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej                                   
 • Humusowanie trawników z obsianiem
 • Zrobienie studzienek ściekowych
 • Zrobienie krawężników 
Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają