REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Społeczna edukacja jako jedna z metod zwalczania tzw. szarej strefy

Na zaproszenie Starosty Zgierskiego – Krzysztofa Kozaneckiego do Starostwa Powiatowego w Zgierzu przybyli przedstawiciele cechów rzemieślniczych, władz samorządowych, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Komendy Powiatowej Policji oraz posłowie i senatorowie, aby rozmawiać na temat szarej strefy w Powiecie Zgierskim. Konferencję pod nazwą „Szara strefa – konsekwencje i zagrożenia” rozpoczął Wojciech Budziarski – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego i jednocześnie były właściciel firmy z branży motoryzacyjnej, który wie, jakie zagrożenia niesie ze sobą nielegalna działalność gospodarcza, zwłaszcza dla innych podmiotów.

Delegaci Sekcji Budowlanej, Stolarskiej i Motoryzacyjnej zaprezentowali krótką charakterystykę tego rozprzestrzeniającego się w Polsce procederu. Panowie krytykowali przede wszystkim polskie ustawodawstwo, które daje nieuczciwym ludziom „pole do manewru”. Tacy przedsiębiorcy często nie płacą podatków lub je znacznie zaniżają, zatrudniają ludzi „na czarno”, nie odprowadzają należnych składek do ZUS i na Fundusz Pracy. Podkreślali, że oprócz nieuczciwych, omijających prawo przedsiębiorców, istnieje także wiele osób, które prowadzą w ogóle niezarejestrowaną działalność gospodarczą.
 
Rozważane były przyczyny tak szybkiego rozwoju szarej strefy. Przedsiębiorcy wskazali takie czynniki jak: wysokie podatki, składki oraz pozostałe opłaty dla prowadzących działalność gospodarczą, nieprzejrzyste prawo, nadmierna biurokracja, czyli skomplikowane procedury administracyjne, które wielu odstraszają, a nie zachęcają do zakładania nowych firm. 
 
Jeśli zaś chodzi o zwalczanie szarej strefy, to najczęściej wysuwano zarzuty wobec naczelnych władz poszczególnych instytucji, że nie potrafią ze sobą współdziałać. Polskie prawo także „związuje” ręce urzędnikom, ponieważ nie pozwala np. Urzędowi Skarbowemu na wszczęcie niezapowiedzianej (odpowiednio wcześnie) kontroli. Zatem walka z nielegalną działalnością przedsiębiorców powinna być nastawiona na uproszczenie procedur, ujednolicenie i obniżenie podatków, a nie likwidowanie przejawów działalności samej w sobie. Podkreślano przede wszystkim fakt, że tylko jednokierunkowe i jednomyślne działania jednostek samorządu terytorialnego, czyli miast i gmin Powiatu Zgierskiego, przedsiębiorców oraz posłów i senatorów reprezentujących zgierskie, przyczynią się do zmniejszenia oddziaływania szarej strefy.
 
Uczestnicy zgodnie doszli do wniosku, że problem szarej strefy nie zostanie zlikwidowany, jeśli społeczeństwo polskie nie będzie odpowiednio poinformowane w swoich prawach i powinnościach (chodziło tu przede wszystkim o kwestię wydawania i otrzymywania paragonu, faktury, czy innego dowodu dokumentującego kupno/sprzedaż lub wykonanie usługi). Wojciech Budziarski podsumowując wnioski z tego spotkania powiedział, że edukacja, ogólnie dostępna i na każdym kroku, może przynieść zmiany w omawianej na konferencji kwestii. Jeszcze raz zwrócił uwagę na rolę samorządów lokalnych dotyczącą weryfikacji nielegalnie działających firm, których działalność znacznie uszczupla budżet miast i gmin poprzez zmniejszenie należnych wpływów z podatków. 
 
Podczas spotkania zostało poruszonych wiele kwestii, których nie sposób szczegółowo omówić w ciągu tych kilku godzin. Dlatego też zgodnie stwierdzono, że takie spotkania powinny odbywać się cyklicznie.
 

Inne

Ciekawe artykuły