REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Spotkanie Sokoła z Zatroper

 Przedstawiamy streszczenie rozmowy z wtorkowego spotkania uczestników projektu ZATROPER z prezydentem Jerzym Sokołem. Początkowo samo spotkanie zaplanowano jako debatę prezydencką z udziałem Iwony Wieczorek, jednak kandydatka nie udzieliła ostatecznej odpowiedzi organizatorom co do swojej obecności. W dniu debaty unikała zaś kontaktu. W efekcie zamiast dyskusji odbyło się nieoficjalne spotkanie z młodzieżą, choć nie tylko, bo przybyło kilka dojrzałych już, ale zaciekawionych wyborami osób. 

 Na wstępie Jerzy Sokół pogratulował uczestnikom pomysłu na projekt – Myślę, że kreatywność i aktywność młodzieży w Zgierzu trzeba budować i wspierać. To, że jesteście tutaj i to, że jest ten program, który robicie świadczy, że chcecie coś zmienić w mieście. Najgorszy jest bezład i bierność
 
Zaznaczył również, że żaden prezydent i żadna władza nie są w stanie wychodzić do młodzieży i działać na jej rzecz, ot tak. Możliwe jest natomiast uruchomienie środków na ciekawe i realne projekty. MówiłCieszy mnie aktywność, cieszy mnie ten dom pod nazwą CKD, gdzie funkcję pełni nie do końca tylko jako urzędnik, Karolina Miżyńska, ale osoba bardzo przyjazna młodym ludziom
 
Wyjaśniał również, dlaczego stara się o II kadencję – Gminy, które mają stabilną władzę są bardzo dobrze postrzegane ze względu na kontynuację praktyk. Kiedy przychodzi nowa władza, często dochodzi do zmiany urzędników. Ja zmieniłem tylko 2 osoby, kiedy przyszedłem do urzędu. Zostały one zwolnione ze względu na brak kompetencji do wykonywania zawodu. Nie chciałem zmieniać pozostałych ludzi, aby siłą swoich kompetencji i doświadczenia, wzmacniali urząd – mówił.
 
 
Prezydent tłumaczył również, dlaczego sytuacja w Zgierzu była ciężka z powodu opadów śniegu. Wybór ZDiI z Łodzi jako firmy odpowiedzialnej za odśnieżanie miasta, był niezależny od woli prezydenta czy władz miasta. Wynikał ona z przepisów prawa, gdyż oferent zaproponował najniższą cenę i taką ofertę miasto musiało przyjąć. Zaznaczył przy tym, że jeśli firma nie będzie wywiązywała się z umowy możliwe jest nałożenie kar umownych, jak również wypowiedzenie umowy. Przypomniał również, że za stan na krajowej jedynce odpowiedzialne jest GDDKiA. 
  
Tłumaczył, jak chce aby miasto było postrzegane przez młodych ludzi:
 
 
Padały pytania dlaczego w Zgierzu nie ma kina.
 
 
Młodzież pytała również co jako prezydent zamierza zrobić dla ludzi niepełnosprawnych.  
 
 
W rozmowie były poruszone również sprawy sportu. Jerzy Sokół poinformował, że na sport w Zgierzu miasto wydaje 4 mln zł rocznie, z czego ponad połowa trafia do MOSiR Zł. Dla porównania w Pabianicach budżet sportowy zamyka się w kwocie 2 mln zł.
 
Na pytanie o pomysły na kolejną kadencję, opowiedział o zamiarze wykorzystania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do budowy mieszkań komunalnych. Na gruntach należących do miasta deweloperzy mogliby budować lokalne mieszkalno-handlowe. Na parterze znajdowałyby się sklepy i zakłady usługowe, na górze zaś mieszkania komunalne.
 
Na koniec padło zapewnienie, że zawsze młodzi ludzie zawsze mogą liczyć na rozmowę z nim jak prezydentem czy jako radnym.
 
 
Organizatorzy dziękują Panu Bogdanowi Cichemu, właścicielowi pizzerii City Pizza Pub za udostępnienie lokalu. 

 

Inne

Ciekawe artykuły