REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sprawozdanie Fundacji Twój Poranek

Na prośbę Fundacji Twój Poranek publikujemy sprawozdanie z jej działalności za 2010 r. (do pobrania plik pdf załączony do niniejszej aktualności). Polecamy również poniższy artykuł prezentujący w jak sposób Fundacja realizuje swoje cele.  

Misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności grup znajdujących się w trudnej sytuacji w celu obrony praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, a w szczególności ze względu na ich stan zdrowia, niepełnosprawność, bezrobocie.
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in. prowadzenie działań i wspieranie (finansowo, rzeczowo i organizacyjnie) innych organizacji i instytucji, realizujących zadania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych, organizacji działających na rzecz dobra publicznego, w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna, humanitarna), współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej wspomagającej realizację ochrony życia i zdrowia osób w trudnym położeniu, organizowanie i finansowanie niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków farmaceutycznych dla ratowania i ochrony życia oraz zdrowia, finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą życia lub zdrowia, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych, tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby nieuleczalnie chore i niepełnosprawne, wspieranie finansowe i materialne osób cierpiących na choroby śmiertelne, nieuleczalne lub osób przewlekle chorych, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej itp. 
 
 
Oprócz inicjowanych przez siebie przedsięwzięć fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.
 
Fundację powołali fundatorzy wywodzący się z Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Działamy już od 2008 r. Z dniem 16 listopada 2010 roku decyzją Sądu Rejonowego w Łodzi dla Łodzi-Śródmieścia otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego co wiąże się z możliwością przekazywania 1% podatku. Informacje o sposobie przekazywania 1% podatku są umieszczone na stronie internetowej Fundacji  www.fundacjatwojporanek.pl
 
Serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia działalności fundacji, która jest darem. Darem pochodzącym 
z głębi serca, nadzieją na lepszy poranek, nadzieją na przyszłość.
                                    
Prezes Fundacji Józef Bereżewski
 

Inne

Ciekawe artykuły

Pozimowe sprzątanie ulic

Służby oczyszczania miasta rozpoczęły akcję usuwania zaległego piachu czy śmieci, które po zimie zostały na zgierskich chodnikach i ulicach. W każdym tygodniu sprzątany będzie inny

Działanie kontrolne – Prędkość

19 maja 2023 roku na drogach całego kraju policjanci przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Policjanci ruchu drogowego z całego garnizonu łódzkiego, a w szczególności mundurowi

Marcin Gortat Camp 2023 w Zgierzu

Już w czerwcu 2023 roku Marcin Gortat powróci do Zgierza! Pięć miast w Polsce (Zgierz, Łódź, Chorzów, Sosnowiec, Stargard) znalazły się w tym roku na