REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Święto Latawca – 25.09.2010

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu serdecznie zaprasza na Święto Latawca. Święto Latawca to impreza ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Co roku bierze w niej udział kilkudziesięciu miłośników napędzanych wiatrem konstrukcji. 

Zawody rozgrywają się w dwóch kategoriach: latawce płaskie i latawce przestrzenne (skrzynkowe). Komisja Sędziowska ocenia latawce i ich loty wg trzech kryteriów: 
a. oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie; b. staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka; 
c. poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne. 
Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów. 
 
Latawce prezentowane podczas zawodów wykonywane są na ogół na zajęciach plastycznych odbywających się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu.
 
Cele ogólne imprezy:
* popularyzacja modelarstwa i zawodów latawcowych
* rozwój umiejętności manualnych, konstruktorskich oraz plastycznych dzieci i młodzieży
* pobudzanie wyobraźni twórczej
  
Regulamin zawodów 25 września 2010 r.
  
1.     Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu. 
2.     Zawody odbędą się dn. 25 września 2010 r. o godz. 11:00 przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu.
3.     Kierownikiem zawodów jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. 
4.     W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18. 
5.     Organizator odstępuje od wymogu samodzielnej budowy latawca przez zawodnika. Do budowy, ozdobienia i oblatywania latawca zawodnik może wykorzystać umiejętność rodziny, znajomych, nauczycieli i kolegów – inżynierów, techników, plastyków, meteorologów, szybkobiegaczy itd.
6.     Zawodnik może zaprosić w/w osoby do udziału w zawodach i korzystać z ich pomocy. Zostaje wówczas kapitanem drużyny i tylko on zbiera laury lub znosi niepowodzenia. Musi osobiście prezentować latawiec do oceny statecznej i holować go w czasie oceny lotu. 
7.     Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:
a. latawce płaskie,
b. latawce przestrzenne (skrzynkowe), których grubość przekracza 20% rozpiętości.
8.     Do oceny latawca w locie zawodnik musi rozwinąć od 50 m do 150 holu. 
9.     Trzyosobowa Komisja Sędziowska, powołana przez Organizatora, ocenia latawce i ich loty wg kryteriów:
a.  oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie, 0 – 10 pkt
b.  staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka, 0 – 10 pkt
c.  poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne, 0 – 10 pkt
10.  Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów. 
11.  Loty zostaną zaliczone do punktacji, jeśli w powietrzu utrzyma się co najmniej 5 latawców lub połowa zgłoszonych do zawodów. 
12.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych loty zostaną odwołane, a kolejność miejsc ustalona na podstawie oceny stacjonarnej latawców. 
13.  Protesty i odwołania należy zgłaszać do Kierownika Zawodów, który podejmie ostateczną decyzję po konsultacji z sędziami. 
14.  Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu (ul. Długa 42, tel. 42 719 08 52) lub przed startem w miejscu zawodów. 
15.  Organizator może dokonać zmian w regulaminie przed rozpoczęciem oceny latawców w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej liczby zawodników.

Inne

Ciekawe artykuły

Pozimowe sprzątanie ulic

Służby oczyszczania miasta rozpoczęły akcję usuwania zaległego piachu czy śmieci, które po zimie zostały na zgierskich chodnikach i ulicach. W każdym tygodniu sprzątany będzie inny

Działanie kontrolne – Prędkość

19 maja 2023 roku na drogach całego kraju policjanci przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Policjanci ruchu drogowego z całego garnizonu łódzkiego, a w szczególności mundurowi

Marcin Gortat Camp 2023 w Zgierzu

Już w czerwcu 2023 roku Marcin Gortat powróci do Zgierza! Pięć miast w Polsce (Zgierz, Łódź, Chorzów, Sosnowiec, Stargard) znalazły się w tym roku na