REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Święto Latawca – 25.09.2010

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu serdecznie zaprasza na Święto Latawca. Święto Latawca to impreza ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Co roku bierze w niej udział kilkudziesięciu miłośników napędzanych wiatrem konstrukcji. 

Zawody rozgrywają się w dwóch kategoriach: latawce płaskie i latawce przestrzenne (skrzynkowe). Komisja Sędziowska ocenia latawce i ich loty wg trzech kryteriów: 
a. oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie; b. staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka; 
c. poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne. 
Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów. 
 
Latawce prezentowane podczas zawodów wykonywane są na ogół na zajęciach plastycznych odbywających się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu.
 
Cele ogólne imprezy:
* popularyzacja modelarstwa i zawodów latawcowych
* rozwój umiejętności manualnych, konstruktorskich oraz plastycznych dzieci i młodzieży
* pobudzanie wyobraźni twórczej
  
Regulamin zawodów 25 września 2010 r.
  
1.     Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu. 
2.     Zawody odbędą się dn. 25 września 2010 r. o godz. 11:00 przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu.
3.     Kierownikiem zawodów jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. 
4.     W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18. 
5.     Organizator odstępuje od wymogu samodzielnej budowy latawca przez zawodnika. Do budowy, ozdobienia i oblatywania latawca zawodnik może wykorzystać umiejętność rodziny, znajomych, nauczycieli i kolegów – inżynierów, techników, plastyków, meteorologów, szybkobiegaczy itd.
6.     Zawodnik może zaprosić w/w osoby do udziału w zawodach i korzystać z ich pomocy. Zostaje wówczas kapitanem drużyny i tylko on zbiera laury lub znosi niepowodzenia. Musi osobiście prezentować latawiec do oceny statecznej i holować go w czasie oceny lotu. 
7.     Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:
a. latawce płaskie,
b. latawce przestrzenne (skrzynkowe), których grubość przekracza 20% rozpiętości.
8.     Do oceny latawca w locie zawodnik musi rozwinąć od 50 m do 150 holu. 
9.     Trzyosobowa Komisja Sędziowska, powołana przez Organizatora, ocenia latawce i ich loty wg kryteriów:
a.  oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie, 0 – 10 pkt
b.  staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka, 0 – 10 pkt
c.  poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne, 0 – 10 pkt
10.  Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów. 
11.  Loty zostaną zaliczone do punktacji, jeśli w powietrzu utrzyma się co najmniej 5 latawców lub połowa zgłoszonych do zawodów. 
12.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych loty zostaną odwołane, a kolejność miejsc ustalona na podstawie oceny stacjonarnej latawców. 
13.  Protesty i odwołania należy zgłaszać do Kierownika Zawodów, który podejmie ostateczną decyzję po konsultacji z sędziami. 
14.  Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu (ul. Długa 42, tel. 42 719 08 52) lub przed startem w miejscu zawodów. 
15.  Organizator może dokonać zmian w regulaminie przed rozpoczęciem oceny latawców w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej liczby zawodników.

Inne

Ciekawe artykuły