REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Szanse na pieniądze dla Zgierza

Pod koniec października pisaliśmy, że wniosek Zgierza na rewitalizację historycznego centrum miasta nie przeszedł pozytywnej oceny merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Tym samym miasto nie zakwalifikowało się do uzyskania dofinansowania unijnego w wys. 7 mln zł. Teraz szansa pojawia się na nowo, po tym jak instytucja zarządzająca rozpatrzyła protest władz Zgierza.

Jak poinformował Tomasz Zgierski, naczelnik Wydziału Promocji Miasta, Zgierz 22 grudnia otrzymał informację, że wniosek "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i zgodnie z otrzymaną punktacją kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania.
 
W wyniku procedury odwoławczej Zgierz uzyskał punktację w wys. 69,69%. Tym samym przekroczył minimalny próg 60% możliwych do uzyskania punktów. W związku z tym, wniosek został przekazany do dalszego procesowania. 
 
Oznacza to, że nasze miasto ma szansę uzyskać ponad 7 milionów dofinansowania. Czy tak się stanie? To zależy od kilku czynników. 
 
Nowa punktacja Zgierza pozwala na przywrócenie projektu na listę rezerwową i to na pierwsze miejsce, gdyż drugi w kolejności projekt Politechniki Łódzkiej uzyskał punktację 66,29%. 
 
Problem w tym, że Urząd Marszałkowski przyznał już łódzkiej uczelni dofinansowanie. Zgodnie jednak z pkt. 5  „Zasad procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” Urząd Marszałkowski powinien zachował 10% rezerwy finansowej na ewentualne protesty. W rezerwie powinno zatem znaleźć się ponad 12 mln zł. 
 
Jak przewiduje Rafał Kaftan, naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi, o tym czy Zgierz otrzyma środki finansowe powinniśmy dowiedzieć się w ciągu miesiąca. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność