REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„SZUKAM POMOCY BĘDĄC OFIARĄ PRZEMOCY”

 – to nazwa warsztatów prowadzonych przez policjantkę z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii zgierskiej jednostki policji w ramach kampanii społecznej WSPÓLNE OSIEDLA. Dotychczas projektem zostały objęte cztery szkoły – dwie podstawówki w Zgierzu i dwie placówki z terenu Gminy Zgierz. Do tej pory w zajęciach wzięło udział blisko 200 uczniów.

Potrzeba przeciwdziałania przemocy domowej wynika z obowiązującego prawa, a wszyscy którzy wiedzą, że gdzieś ona ma miejsce mają moralny i prawny obowiązek reagowania. Z obserwacji życia codziennego wynika, iż ujawnienie przemocy w rodzinie jest procesem, który trwa w czasie. Ponadto pomimo przeprowadzonych wielu kampanii ogólnopolskich, społecznych, lokalnych – nadal to zjawisko przyjmuje niepokojące rozmiary i formy. Warto zauważyć, że wspomniane kampanie, spoty reklamowe skierowane są w dużej mierze do osób dorosłych. Bardzo rzadko w takich kampaniach dostrzegane jest dziecko, które będąc ofiarą przemocy jest szczególnym i ważnym odbiorcą. Stąd właśnie pomysł, by stworzyć projekt adresowany do dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Zgierz.
Niniejszy projekt ma na celu zwrócenie uwagi małoletnim na problem dbania o własne bezpieczeństwo a przede wszystkim nabycia w sobie odwagi do szukania pomocy w kryzysowej sytuacji, konieczności zgłaszania, informowania osób dorosłych – innych /nie będących agresorami/ w celu uzyskania wsparcia i zbudowania poczucia bezpieczeństwa. Kolejnym równie ważnym punktem projektu jest uświadamianie dzieciom czym jest przemoc, jakie przybiera formy, jak ją rozpoznać, jak się przed nią bronić i gdzie szukać pomocy.
Warsztaty prowadzone przez kom. Anetę Kominiak mają zatem na celu podniesienie świadomości uczniów, iż każdy z nich ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym wolnym od przemocy, do szacunku i godnego traktowania. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby najpierw przez krótki wykład, potem dyskusję a na końcu zabawę i rysunek przekazać dzieciom najważniejsze zagadnienia związane z tym jak się bronić przed przemocą i gdzie szukać pomocy. Na zakończenie takich spotkań każde dziecko otrzymuje niespodziankę – MAŁEGO MISIA PRZYTULISIA. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Jak spędzić udany urlop w Gdańsku?

Gdańsk to jeden z najpopularniejszych kierunków, w którym udają się urlopowicze przez cały rok. Położone tuż nad polskim nabrzeżem miasto obfituje w turystyczne atrakcje. Podpowiadamy,