REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Umowa na autostradę A1 Stryków – Tuszyn podpisana

Dnia 22.12.2010 r.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na „Projekt i budowę autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65”. Umowę zawarto z Konsorcjum firm w składzie:

Polimex-Mostostal S.A. (Lider); MSF Engenharia SA (Partner); MSF Polska Sp. z o.o. (Partner); DOPRASTAV a.s. (Partner); Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna (Partner). Firmy te zobowiązały się razem do realizacji zamówienia w ciągu 32 miesięcy od daty zawarcia Umowy, a okres realizacji zamówienia obejmuje również okresy zimowe. Harmonogram prac przewiduje wybudowanie odcinka autostrady A1 Stryków-w. Tuszyn o nawierzchni sztywnej i długości nieco ponad 37 km, do końca III kwartału 2013 r. Kontrakt opiewa na kwotę  1 158 689 880,68 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło bezpośrednio po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Inwestycja jest o ponad 400 mln zł tańsza w stosunku do tego, co pierwotnie zakładano. 
 
Podstawowe parametry techniczne Autostrady A1 STRYKÓW-W. TUSZYN:
 
 • Klasa techniczna – A;
 • Prędkość projektowa Vp – 120 km/h ;
 • Kategoria ruchu – KR6;
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • Liczba jezdni – 2,
 • Liczba pasów ruchu – 2x(2 x 3,75) m;
 • Szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m,
 • Szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz
 • ochrony środowiska);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 12,50 m w tym opaski 2×0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu za węzłem „Tuszyn” – 4,50 m w tym opaski 2×0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach na zewnątrz);
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 36,00 m;
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu – 28,00 m.
Inne

Ciekawe artykuły