REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

VII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

 19 maja 2011 r. odbędzie się swoista lekcja historii w terenie – VII Rajd Edukacyjny "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej".

 
ORGANIZATORZY:
 
 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Gminny Ośrodek Kultury Urzędu Gminy Zgierz      
                                  
Kierownik Rajdu:
Robert Starzyński (MMZ, PTTK)
 
Zastępcy kierownika Rajdu:
Barbara Polasińska (GOK)
Adam Zamojski (UMZ)
Kwatermistrz – Adam Zatoński (MMZ)
 
Kierownictwo mety:
Małgorzata Komorowska (PTTK) 
Beata Stawska (MMZ)
 
Kierownicy tras:
Trasa I Magdalena Grabia-Krawczyk (MMZ)
Trasa II Krzysztof Wołowski (ZS-G Szczawin)
Trasa III Dorota Bartczak (PTTK)
Trasa IV Adam Zamojski (UMZ)
 
REGULAMIN RAJDU
I. CELE RAJDU:
 • Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi  wybrane miejsca pamięci narodowej;
 • Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
II.  TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
1. Rajd odbędzie się 19 maja 2011 roku bez względu na pogodę;
2. Zakończenie Rajdu – Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika. 
4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 
IV.  ZGŁOSZENIA:
1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach: 
– 12 maja 2011 r. w godz. 1200 – 1700,
– 13 maja 2011 r. w godz. 1200 – 1600,
dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.
2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
–    6 zł;
–   członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) – 50% rabatu;
–   opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 13 maja 2011 r.  W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą
 
V. ŚWIADCZENIA:
1. Organizatorzy Rajdu zapewniają:
poczęstunek na mecie; 
pamiątkowy znaczek;
dyplom uczestnictwa dla drużyny;
potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
–    opis trasy;
–    ubezpieczenie dla członków PTTK;
–    powrót autobusami
 
VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
 • Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
 • Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
 • Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
 • Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę;
 
VII. TRASY RAJDU:
Trasa I: Lućmierz (przystanek MKT) – Mogiły w lesie lućmierskim – Rosanów –   Ciosny – Ciosny Sady – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 1000 – 1020.
Trasa II: Szczawin Kościelny – Szczawin Kolonia – Jeżewo – Kolonia Głowa – Biała – Dzierżązna  (ok. 10 km). Start w godz. 900 – 915.
Trasa III: Plac Stu Straconych w Zgierzu – Las pod Dąbrówkami (miejsce straceń) – Dąbrówka Strumiany – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
Trasa IV: Zgierz ul. Staffa (przychodnia) – Las Krogulec – Lućmierz – Rosanów – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność