REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

VII Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

 19 maja 2011 r. odbędzie się swoista lekcja historii w terenie – VII Rajd Edukacyjny "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej".

 
ORGANIZATORZY:
 
 • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Zgierskim PTTK
 • Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza
 • Muzeum Miasta Zgierza
 • Gminny Ośrodek Kultury Urzędu Gminy Zgierz      
                                  
Kierownik Rajdu:
Robert Starzyński (MMZ, PTTK)
 
Zastępcy kierownika Rajdu:
Barbara Polasińska (GOK)
Adam Zamojski (UMZ)
Kwatermistrz – Adam Zatoński (MMZ)
 
Kierownictwo mety:
Małgorzata Komorowska (PTTK) 
Beata Stawska (MMZ)
 
Kierownicy tras:
Trasa I Magdalena Grabia-Krawczyk (MMZ)
Trasa II Krzysztof Wołowski (ZS-G Szczawin)
Trasa III Dorota Bartczak (PTTK)
Trasa IV Adam Zamojski (UMZ)
 
REGULAMIN RAJDU
I. CELE RAJDU:
 • Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi  wybrane miejsca pamięci narodowej;
 • Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
II.  TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
1. Rajd odbędzie się 19 maja 2011 roku bez względu na pogodę;
2. Zakończenie Rajdu – Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W Rajdzie uczestniczyć mogą:
Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.
2. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i powinni być ubezpieczeni przez zgłaszające szkoły lub organizacje społeczne. Dotyczy to również osób zgłaszających się indywidualnie.
3. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub osobie uczestnika. 
4. Nie dopuszcza się samowolnych zmian tras.
 
IV.  ZGŁOSZENIA:
1. Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach: 
– 12 maja 2011 r. w godz. 1200 – 1700,
– 13 maja 2011 r. w godz. 1200 – 1600,
dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.
2. Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:
–    6 zł;
–   członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) – 50% rabatu;
–   opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.
3. W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 13 maja 2011 r.  W późniejszym terminie zgłoszenia przyjmowane nie będą
 
V. ŚWIADCZENIA:
1. Organizatorzy Rajdu zapewniają:
poczęstunek na mecie; 
pamiątkowy znaczek;
dyplom uczestnictwa dla drużyny;
potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej;
–    opis trasy;
–    ubezpieczenie dla członków PTTK;
–    powrót autobusami
 
VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
 • Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
 • Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
 • Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
 • Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę;
 
VII. TRASY RAJDU:
Trasa I: Lućmierz (przystanek MKT) – Mogiły w lesie lućmierskim – Rosanów –   Ciosny – Ciosny Sady – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 1000 – 1020.
Trasa II: Szczawin Kościelny – Szczawin Kolonia – Jeżewo – Kolonia Głowa – Biała – Dzierżązna  (ok. 10 km). Start w godz. 900 – 915.
Trasa III: Plac Stu Straconych w Zgierzu – Las pod Dąbrówkami (miejsce straceń) – Dąbrówka Strumiany – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
Trasa IV: Zgierz ul. Staffa (przychodnia) – Las Krogulec – Lućmierz – Rosanów – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem;
2. Karty zgłoszeń winny być czytelnie wypełniane.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 

Inne

Ciekawe artykuły

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od

Kultura, historia i tradycja w Łódzkiem

Muzea zajmują w polskiej tradycji znaczące miejsce. Gromadzą i przechowują materialne świadectwa historii i kultury oraz dorobek artystyczny naszych przodków. Ekspozycje muzealne stanowią świadectwo minionych

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak