REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

W długi weekend drogówka nie próżnowała

W długi sierpniowy weekend łódzka policja nie próżnowała. Najpierw w dniach 14 i 15 sierpnia w godzinach 6.00- 6.00 w całym województwie przeprowadzono policyjne działania pod nazwą „Alkohol i narkotyki”. W akcji brali udział funkcjonariusze ruchu drogowego wspomagani przez policjantów prewencji. Kontrole drogowe odbywały się we wszystkich powiatach województwa oraz w kilkudziesięciu punktach na terenie miasta Łodzi. Skontrolowano prawie 7000 kierujących, spośród których aż 109 znajdowało się w stanie po spożyciu alkoholu. Zatrzymano 33 dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami. Ujawniono 128 naruszeń polegających m. in. na niekorzystaniu z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz nieprawidłowym przewożeniu dzieci w pojeździe. Powyższe wyniki uplasowały nasze województwo na pierwszym miejscu w kraju pod względem efektywności ujawniania nietrzeźwych uczestników ruchu.

16 sierpnia 2011r. w godz. 5.00-9.00 policjanci garnizonu łódzkiego prowadzili na terenie całego województwa działania pod nazwą trzeźwy poranek. Policjanci skontrolowali analizatorami wydechu 363 kierowców, wśród nich pod wpływem alkoholu było 57 kierujących. Zatrzymano 45 uprawnień do kierowania pojazdami. Ujawniono również 86 naruszeń polegających m. in. na niekorzystaniu z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz nieprawidłowym przewożeniu dzieci w pojeździe.

Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego jest jednym z najistotniejszych czynników zwiększających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmiany psychomotoryczne spowodowane alkoholem w organizmie kierującego zaburzają ocenę zastanej sytuacji drogowej, tym samym chwilowo ograniczają zdolność do prawidłowego kierowania pojazdami. Podczas minionego weekendu (od soboty do wtorku) ujawniono w woj. łódzkim 210 osób kierujących pojazdami będących pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z kalendarzem działań kontrolno-profilaktycznych na 2011 rok podobne przedsięwzięcia będą kontynuowane.

Inne

Ciekawe artykuły