REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Walki o karetkę ciąg dalszy

 – Ile osób musi umrzeć, żeby decydenci potraktowali sprawę poważnie? – pytała na sesji Rady Powiatu Zgierskiego Beata Świątczak kierownik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Zgierzu. – Statystyki mówią same za siebie. W powiecie zgierskim jest największa ilość wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w porównaniu ze wszystkimi 24 powiatami naszego województwa i odbiera nam się karetkę na rzecz gminy Kleszczów – najbogatszej gminy w Polsce!

Samo życie pokazuje z jak poważnym tematem mamy do czynienia. 25 listopada w Kadzielinie doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Do ratowania poszkodowanych oddelegowano dwa zespoły ratownicze i śmigłowiec. W tym samym czasie w innym rejonie powiatu trzeba było ratować poparzone wrzątkiem dzieci. Potrzebna była pomoc łódzkiego pogotowia. 
 
Na wniosek Zarządu Powiatu Zgierskiego radni przyjęli stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwiają się planowanej likwidacji zespołu ratownictwa medycznego typu „P” (podstawowy) i przedstawiają bardzo twarde argumenty stanowiące o konieczności pozostawienia dotychczas funkcjonującego systemu. Powiatowy sprzeciw zostanie przekazany Wojewodzie Łódzkiemu, Marszałkowi Województwa Łódzkiego oraz Ministrowi Zdrowia.
 
 Nie godzimy się na takie pomysły, które zagrażają życiu nas wszystkich, mieszkańców powiatu zgierskiego – mówi Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki. – Mam nadzieję, że nowy Minister Zdrowia jeszcze raz rozważy planowane zmiany i do nich nie dopuści. Sprawa ciągnie się już od kilku miesięcy. Wojewoda zwróciła się do nas, w ramach konsultacji społecznych, o zaopiniowanie planów zmniejszenia zasobów ratowniczych o 1/3. Już wtedy powiedzieliśmy zdecydowanie NIE. Teraz mówi się o likwidacji jednej karetki wraz z obsadą ratowników, ale my nadal będziemy walczyć, bo to kwestia zdrowia i życia mieszkańców jednego z największych powiatów w kraju.
 
Poniżej przedstawiamy stanowisko radnych powiatu zgierskiego:
 
STANOWISKO RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie planowanej likwidacji zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) typu „P” (Podstawowy)
 
Ratowanie życia i zdrowia ludzi jest podstawowym zadaniem systemu bezpieczeństwa publicznego. System zorganizowany zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), powinien być gwarancją otrzymania przez każdego obywatela, w stosownym czasie, pomocy medycznej adekwatnej do potrzeb. 
W związku z powyższym Rada Powiatu Zgierskiego wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie planowanej likwidacji (od 2012 r.) Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „P”, stacjonującego w Zgierzu, realizującego zadania ratownicze na terenie Powiatu Zgierskiego. 
 
Wiele obaw budzą jednocześnie plany zmniejszenia obsad zespołów podstawowych typu „P” z trzech do dwóch osób, co w wielu przypadkach powodować może pogorszenie jakości udzielanych świadczeń oraz znaczne opóźnienie transportu pacjenta do szpitala, a w konsekwencji doprowadzić  do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.
 
Powyższa opinia wynika z faktu, iż w Powiecie Zgierskim zlokalizowana jest Łódzka Strefa Ekonomiczna, w ramach której następuje dynamiczny rozwój firm o zasięgu międzynarodowym. Przebiegająca w pobliżu autostrada A-2 spowodowała również rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej. Zwiększa to skalę występujących zdarzeń związanych z infrastrukturą komunikacyjną i przemysłową. Skutki takich zagrożeń zazwyczaj wiążą się z dużą ilością poszkodowanych, tak więc natychmiastowe podjęcie realizacji procedur w zakresie ratownictwa medycznego przez lekarza, jest nieodzownym warunkiem spełnienia podstawowych działań Systemu Ratownictwa Medycznego.
 
Również miasto – gmina Stryków położona jest w strefie bardzo dynamicznego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej. Oddany do użytku węzeł autostrady A-2 i planowanej A-1 oraz rozbudowa bazy logistycznej zwiększa skalę występujących zagrożeń.
 
Planowane zmiany dotyczące relokacji Rejonów Operacyjnych Ratownictwa Medycznego dla województwa łódzkiego spowodują drastyczne ograniczenie liczby jednostek Ratownictwa Medycznego w Zgierzu, jak również negatywnie wpłyną na zapewnienie właściwego bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Zgierskiego.
 
Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Zgierskiego w pełni popiera stanowisko pracowników Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego  w Łodzi Rejon Zgierz, uznając za zasadne argumenty przedstawione w piśmie 
(z dnia 14 listopada 2011 r.) skierowanym do Starosty Zgierskiego.
 
Rada Powiatu Zgierskiego wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z zamiarem zmniejszenia, z trzech do dwóch, liczby jednostek Systemu Ratownictwa Medycznego typu „P”, stacjonujących obecnie na terenie miasta Zgierza, jak również planowanego zmniejszenia obsad tych zespołów z trzech do dwóch osób. 
 
Reprezentując interes społeczny mieszkańców 160 tysięcznego powiatu nie przyjmujemy do wiadomości rezygnacji z karetki i zespołu, ani planowanych decyzji łączących się z ich ograniczeniem w roku 2012 i żądamy pozostawienia bez zmian obecnie funkcjonującego systemu ratownictwa medycznego.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność