REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Województwo pomaga poszkodowanym przez wichury

Zarząd województwa łódzkiego podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej gminom, które ucierpiały w ubiegłotygodniowych nawałnicach. Wśród nich jest również gmina Zgierz. Zarząd zdecydował się przeznaczyć 1 mln zł na zniszczenia w powiecie opoczyńskim. Pomoc skierowana będzie na remont i odbudowę zniszczonych podczas nawałnic budynków użyteczności publicznej – dokładne przeznaczenie zostanie wskazane przez poszkodowane gminy. 300 tys. zł otrzymają też strażacy na sprzęt do walki m.in. ze skutkami klęsk żywiołowych.

Z troską i niepokojem odnotowujemy także ostatnie wydarzenia i zniszczenia w powiecie piotrkowskim czy radomszczańskim – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – W przypadku tamtejszych gmin też zbadamy możliwość ewentualnej pomocy.

Pomoc zarządu to także wsparcie finansowe przekazywane systematycznie straży pożarnej na zakup sprzętu, m.in. używanego w akcjach ratowniczych i przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (m.in. wichur i nawałnic). Dziś zarząd województwa łódzkiego podpisał umowy z 10 gminami na zakup sprzętu ratowniczego służącego do tych celów. Sprzęt przeznaczony zostanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gminy Bielawy, Brzeźnio, Ksawerów, Łubnice, Rogów, Rokiciny, Skomlin, Tuszyn, Wartkowice, Zgierz otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł każda.

Za te pieniądze doposażą strażaków m.in. w agregaty prądotwórcze wraz z najaśnicami, motopompy, wysokowydajne pompy szlamowe, nożyco-rozpieraki do rozcinania wraków samochodowych, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego.

Od 2009 roku 28 jednostek ochotniczej straży pożarnej otrzymało 750 tys. zł na zakup sprzętu ratującego życie mieszkańcom z województwa łódzkiego. Ponadto z funduszy unijnych Państwowa Straż Pożarna otrzymała ponad 50 mln zł. Dzięki temu strażacy mają 65 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, a także wielu z nich przeszkolonych zostało z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, nauki języków obcych oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Inne

Ciekawe artykuły

Jak wybrać biuro księgowe

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją księgowość samodzielnie. Wymaga to jednak nauki księgowości krok po kroku, a przede wszystkim czasu, który można przeznaczyć na dodatkowy projekt lub