REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Województwo pomaga poszkodowanym przez wichury

Zarząd województwa łódzkiego podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej gminom, które ucierpiały w ubiegłotygodniowych nawałnicach. Wśród nich jest również gmina Zgierz. Zarząd zdecydował się przeznaczyć 1 mln zł na zniszczenia w powiecie opoczyńskim. Pomoc skierowana będzie na remont i odbudowę zniszczonych podczas nawałnic budynków użyteczności publicznej – dokładne przeznaczenie zostanie wskazane przez poszkodowane gminy. 300 tys. zł otrzymają też strażacy na sprzęt do walki m.in. ze skutkami klęsk żywiołowych.

Z troską i niepokojem odnotowujemy także ostatnie wydarzenia i zniszczenia w powiecie piotrkowskim czy radomszczańskim – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – W przypadku tamtejszych gmin też zbadamy możliwość ewentualnej pomocy.

Pomoc zarządu to także wsparcie finansowe przekazywane systematycznie straży pożarnej na zakup sprzętu, m.in. używanego w akcjach ratowniczych i przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (m.in. wichur i nawałnic). Dziś zarząd województwa łódzkiego podpisał umowy z 10 gminami na zakup sprzętu ratowniczego służącego do tych celów. Sprzęt przeznaczony zostanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gminy Bielawy, Brzeźnio, Ksawerów, Łubnice, Rogów, Rokiciny, Skomlin, Tuszyn, Wartkowice, Zgierz otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł każda.

Za te pieniądze doposażą strażaków m.in. w agregaty prądotwórcze wraz z najaśnicami, motopompy, wysokowydajne pompy szlamowe, nożyco-rozpieraki do rozcinania wraków samochodowych, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego.

Od 2009 roku 28 jednostek ochotniczej straży pożarnej otrzymało 750 tys. zł na zakup sprzętu ratującego życie mieszkańcom z województwa łódzkiego. Ponadto z funduszy unijnych Państwowa Straż Pożarna otrzymała ponad 50 mln zł. Dzięki temu strażacy mają 65 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, a także wielu z nich przeszkolonych zostało z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, nauki języków obcych oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają