REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wzrost natężenia ruchu na drogach wojewódzkich

Generalny Pomiar Ruchu wykonywany jest co 5 lat. Badania aktualizują informacje o najbardziej popularnych trasach wśród kierowców. W woj. łódzkim największy wzrost natężenia ruchu zaobserwowano na odcinkach dróg łączących się z autostradą A2 oraz drogami krajowymi nr 1 i nr 8.

Dane ze 110 punktów pomiarowych gromadzone są w oparciu o takie kryteria jak kategoria pojazdu, pora roku i dnia. Na podstawie tych badań wyliczany jest średni, dobowy ruch pojazdów. I tak, w porównaniu z rokiem 2005, w województwie łódzkim zarejestrowano wzrost ruchu na drogach: nr 708 – w Brzezinach; nr 715 – w Koluszkach; nr 702 – w Zgierzu; nr 742 – na odcinku Przedbórz – granica województwa; nr 480 – na odcinku Sieradz – Widawa. 

Zmniejszenie natężenia ruchu nastąpiło m.in. na drogach: nr 485 w Pabianicach, nr 581 granica województwa – Krośniewice, nr 703 Janków – Łęczyca, nr 713 Rokiciny – Ujazd. W kilku przypadkach ma to związek np. z trwającymi pracami modernizacyjnymi na odcinkach tras wojewódzkich.
 
Badanie pokazało również ile pojazdów poszczególnych kategorii porusza się po drogach wojewódzkich. Pozwoliło to m.in. na wyznaczenie najskuteczniejszych miejsc ustawienia wag, które wyeliminują przeciążone samochody ciężarowe niszczące nawierzchnie. System ten wdrażany jest obecnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach projektu „Inteligentne Systemy Transportu – monitorowanie obciążeń dróg”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To drugi taki projekt po Wrocławiu wdrażany na taką skalę.
 
Wraz z rozwojem sieci autostrad obserwujemy w naszym regionie wzrost natężenia ruchu, zwłaszcza ciężarowego – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – Trasy wojewódzkie rozprowadzają ruch w głąb regionu, stąd konieczność nie tylko ciągłej ich modernizacji, co też czynimy, ale i zabezpieczenia przed przeciążonymi pojazdami. Wagi mają być skutecznym systemem ochrony.
 
Pozyskane w ramach GPR 2010 informacje, są również pomocne w utrzymaniu i planowaniu rozwoju sieci drogowej oraz w analizach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Inne

Ciekawe artykuły

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od