REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

XXXI Zgierskie Spotkania Muzealne

20 lutego 2014 r. odbyły się XXXI Zgierskie Spotkania Muzealne. Tym razem spotkanie zorganizowano w Centrum Konserwacji Drewna przy ul. Narutowicza 6 w Zgierzu.

Podczas spotkania odbyła się promocja VIII tomu Zgierskich Zeszytów Regionalnych – periodyku wydawanego cyklicznie od 2006 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.

Publikowane w roczniku teksty związane są z historią miejsc i miejscowości tworzących dzisiejszy powiat zgierski. Pierwszy blok tekstów zatytułowany „Wspomnienia” zawiera 4 teksty. Obejmują one głównie okres II wojny światowej, wszystkie teksty są relacjami świadków historii. Dział II „Drobne prace i miscellanea” zawiera 8 tekstów, obejmujących okres dziejowy od XV do schyłku XX w. Dział zaczyna się od przypomnienia losów dwóch nieistniejących dzisiaj cmentarzy w Ozorkowie. Następnie poprzez problematykę urządzenia oświetlenia ulicznego w osadach Starego i Nowego Miasta, wracamy do początków osadnictwa sukienniczego w Zgierzu. Następny tekst przypomina losy pochodzącego ze Strykowa słynnego na całym świecie siłacza Zishe Breitbarta, w drugim zajmuje się koncepcjami rozwoju Miasta Głowna powstałymi w latach 70. i 80. XX w. Kolejne teksty poświęcone są historii linii tramwajowej. Dział uzupełniają dwa artykuły dotyczące historii Zgierza w okresie międzywojennym. W dziale II „Materiały źródłowe” opublikowane zostały dwa opisy miasta Parzęczewa, sporządzone u schyłku XIX w. Tom zamykają dwa stałe działy: „Kronika” oraz „Recenzje”.

Każdy z artykułów zawartych w Zgierskich Zeszytach Regionalnych poszerza naszą wiedzę o przeszłości terenów powiatu zgierskiego. Zapewniamy, że warto przeczytać każdy. Książka dostępna jest w Muzeum Miasta Zgierza w cenie 15 zł.

W czasie spotkania przedstawiono dwa wykłady. Pierwszy Pawła Krawczyka „Latarnie zgierskie w I połowie XIX wieku”.

Ważnym wydarzeniem w życiu Zgierza było wprowadzenie  w 1825 r. oświetlenia ulicznego przy pomocy latarni rewerberowych. Które umieszczano w miejscach szczególnie uczęszczanych, jak np. na targowiskach, przy mostkach i rogatkach miejskich, a nawet tam gdzie nie było oświetlenia budynków. Dzięki zachowanym dokumentom można dość dokładnie określić wygląd latarń wystawianych w Zgierzu. Latarnie miejskie, rozświetlające mrok nocy, to jeden z nieodzownych elementów funkcjonowania miasta. Latarnie, zwykle na co dzień niedostrzegane przez mieszkańców, podnoszą znacznie bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej.

Kolejny wykład Magdaleny Kopijki dotyczył zabytkowych drzwi drewnianych w zgierskich Domach Tkaczy z I połowy XIX wieku. Niewiele jest miejsc na mapie Polski i Europy gdzie spotkać można zachowane w tak dużej ilości budownictwo drewniane świadczące o początkach epoki przemysłowej, jak ma to miejsce w podłódzkim Zgierzu.  W centrum miasta znajduje się około 60 domów dawnych sukienników pochodzących z XIX wieku, z czego kilkanaście w nienaruszonym pierwotnym stanie.

Oprócz pełnienia funkcji użytkowej, drzwi stanowią ważny element wykończenia domu. Wiele osób nie zauważa ich detali architektonicznych jak zawiasy, okucia, klamki, szyldy. Wykład ten poruszył problem dotyczący konserwacji zachowanych drzwi. Do dnia dzisiejszego przetrwał zaledwie niewielki odsetek drzwi powstałych w pierwszej połowie XIX w., na podstawie, którego trudno sobie wyobrazić bogactwo istniejącej w mieście stolarki drzwiowej.

 

Inne

Ciekawe artykuły