REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Urodziny Stulatka

Pan Lucjan Sikorski, partyzant i członek Armii Krajowej, mieszkaniec Zgierza obchodził wyjątkowe, bo setne urodziny. W tym niezapomniany dniu towarzyszyła mu najbliższa rodzina. Wśród gości pojawili się również przedstawiciele lokalnego samorządu i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zabrakło życzeń ze strony przedstawiciela powiatu zgierskiego. – Jestem dumny z tego, że mogę życzyć Panu 200 lat w zdrowiu. Jest Pan bohaterem znającym cenę za wolność Ojczyzny, a pana patriotyczna postawa jest niezwykłą wartością dla naszego regionu – mówił członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski.

Jubilat urodził się 24 lutego 1914 roku w Dąbrówce Sowice koło Zgierza. W latach 30. Ubiegłego wieku pracował w Urzędzie Gminy w Brużycy Wielkiej a później w Urzędach Gmin: Chojny koło Łodzi i w Łagiewniakch.  W sierpniu 1939 roku rozpoczęła się jego wojenna historia.  Został powołany do 28. pułku Strzelców Kaniowskich. Podczas kampanii wrześniowej, jako plutonowy, dowodził działonem przeciwpancernym. Walczył na wielu frontach, brał także udział w walkach, jakie toczyły się w okolicach Zgierza. Trudy wojny i represje nie zabiły w nim ducha walki i po wydostaniu się z niewoli powrócił do Zgierza, gdzie wstąpił do Tajnej Organizacji Dywersyjnej. Od 1941 roku działał w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. Współtworzył struktury AK w naszym powiecie i pełnił funkcję komendanta Rejonu Wiejskiego Zgierz AK. Brał także udział w drukowaniu i kolportażu tajnej gazetki „Pobudka”, której egzemplarze do dziś znajdują się w zasobach Muzeum Miasta Zgierza. W 1944 roku aresztowany przez Gestapo został osadzony w łódzkim więzieniu i skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Wkrótce po wyzwoleniu Zgierza przez Armię Radziecką został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Do roku 1956 był kilkakrotnie aresztowany, represjonowany, usuwany ze stanowisk zajmowanych w zakładach pracy. Żadne trudy nie zabiły w nim ducha patrioty, działał w wielu organizacjach społecznych, przez całe życie pomagał potrzebującym.

Pan Lucjan Sikorski został uhonorowany wieloma medalami i odznaczeniami, wśród których znajduje się nawet Order Virtuti Militari. Zapytany o receptę na długowieczność odpowiedział, że jest nią praca i nieustająca aktywność.

 

Inne

Ciekawe artykuły